Aluepolitiikkaa tulee terävöittää

Positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen edellyttää Lounais-Suomen kasvua työssäkäynti- ja talousalueena, jossa myös pienemmät kunnat kehitty-vät.

Voisi kuvitella, että pienemmät ja vähän suuremmatkin kunnat elpyvät, kunhan niiden työllisyystilanne paranee. Yksin työpaikat eivät kuitenkaan pysyvää väestönkasvua ja elinvoimaa tuo. Tarvitaan myös parempia liikenneyhteyksiä ja lisää opiskelumahdollisuuksia.

Asuntotuotantoa kyllä käynnistyy ja palvelutarjonta monipuolistuu, kunhan markkinanäkymät ovat kiinnostavat.

Julkinen keskustelu kaupungistumisesta on ollut pitkälti vastakkainasettelua pääkaupunkiseudun ja muun Suomen kesken. Kyseessä ei todellakaan ole joko/tai -asetelma pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välil-lä.

Panostuksia tulee suunnata sinne, missä elinvoimaa on rakennettavissa. Harkitut investoinnit Lounais-Suomen kehittämiseen myös aluepoliittisin perustein eivät ole kaivoon kannettua vettä, vaan hyödyttävät muutakin Suomea.

Kansallinen aluepolitiikkamme kaipaa tähän kysymykseen nykyistä selkeämpää linjausta: Kuinka laajasti Suomea kannattaa kehittää?

Atso Vainio

Kaupunginjohtaja, Uusikaupunki