Kuntavaaleissa puhutaan terveydestä ja taloudesta

Sote-uudistus jäi kymmenennelle sijalle, kun suomalaisilta kysyttiin, mistä kevään kuntavaaleissa pitäisi puhua.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus vahvisti, että pitkään ja paljon julkisuudessa pyöritellystä sosiaali- ja terveyshuollon palvelurakenteen uudistuksesta on vaikea saada kiinni.

Mistä suomalaiset sitten haluaisivat vaalikampanjoissa kuulla, kysyä ja keskustella?

Lähes kaikki äänestäjät pitävät tärkeimpinä vaaliteemoina vanhusten huoltoa, kotikunnan taloutta ja velkaantumista, terveyspalveluja ja työllisyyttä.

Juuri niistä siinä sote-uudistuksessa on kyse.

Sote-uudistuksen perimmäinen tarkoitushan on järjestää terveys-, sosiaali- ja vanhuspalvelut uudella tavalla niin, että kuntien ja valtion rahat riittäisivät. Ja kuitenkin palvelutaso säilyisi entisellään.

Tavoite on kova, mutta yrittää pitää.

Kuntien rahoista puolet kuluu nimenomaan terveys-, sosiaali- ja vanhuspalveluihin.

Suomalaisten tärkeimmiksi kokemista vaaliteemoista vain työllisyydellä ei ole suoraa merkittävää kytköstä sote-uudistukseen.

Mainitussa tutkimuksessa hyvin tärkeinä pidettiin kunnan teknisiä palveluita ja peruskouluja. Niiden painoarvo kunnissa kasvaa entisestään, kun sote-asiat siirtyvät maakunnille ja valtiolle.

Kärkikymmenikön teemoiksi nousivat myös lähiympäristön turvallisuus, syrjäytyminen ja köyhyys sekä verotus. Ne ovat tärkeitä aiheita, joihin kunnan vaikutusmahdollisuus on usein melko pieni.

Eri puolueiden kannattajat painottavat tärkeimpiä vaaliteemoja hieman eri tavalla.

Terveyspalvelut ovat ykkösenä perussuomalaisten, demarien, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajilla.

Keskustan ja kokoomuksen kannattajat nostavat kärkeen kotikunnan talouden, mutta terveys on näidenkin puolueiden kannattajien mielestä heti toiseksi tärkein vaaliteema.

”Sote-uudistus jäi 10. sijalle, kun kysyttiin mistä kevään kuntavaaleissa pitäisi puhua.”