Menestyvä yrittäjä löytää tien – tulkoon naapuriin vaikka uusi kauppakeskus

Rauman keskustan Länsirannan kaavoituspäätös kuumentaa tunteita. Julkisuudessa on kuva, että Rauman keskusta-alueen (ja Vanhan Rauman) nykyiset kivijalkakauppiaat olisivat täysin uuden kauppakeskuksen tuloa vastaan. Tällä kirjoituksella pyrimme korjaamaan tämän väärinkäsityksen ja luomaan monipuolisemman kuvan yrittäjäkunnan ajatuksista teemaan liityen.

Rauman keskustan liike-elämä tulee seuraavien viiden vuoden aikana muuttumaan, tuli uutta kauppakeskusta tai ei. Osa yrityksistä kasvaa ja kehittyy. Osalle yrityksistä ei löydy jatkajaa tai muista syistä johtuen lopettavat toimintan-sa.

Uudistuminen on väistämätöntä digitalisaation puskiessa päälle. Kivijalkaliikkeiden jatkamisen mahdollisuuksiin vaikuttaa myös liikekiinteistöjen vuokratason kohtuullisuus. Menestyvä yrittäjä kuitenkin löytää oman tiensä, tuli eteen mitä haasteita vain.

Rauman Yrittäjät teetti alkuvuodesta 2015 selvityksen jäsenkunnassaan liittyen Länsirannan kaavamuutok-seen.

Kyselyyn vastasi 111 jäsentä, joista 30 vastaajaa toimii yrittäjinä kivijalkaliikkeissä Rauman keskustan alueella.

Vastauksista käy ilmi, että uusi kauppakeskus ja kaavamuutos otetaan pääsääntöisesti positiivisesti vastaan. Kaikista kyselyyn vastaajista yli 78 prosenttia on melko tai erittäin myönteinen tulevaa kauppakeskusta kohtaan. Keskusta-alueen (ja Vanhan Rauman) yrityksistä melko tai erittäin myönteisen kannan kauppakeskukseen ilmaisi 77 prosenttia vastaajista, joskin tässä ryhmässä oltiin muuta vastaajajoukkoa epäilevämmällä kannalla.

Asiat, jotka keskusta-alueen yrittäjiä mietityttävät ovat niitä samoja, joita julkisuudessa muutenkin on tullut ilmi. Kauppakeskuksen koko, vetovoima, ulkonäkö ja vaikutukset omaan liiketoimintaan. Kauppakeskuksen rakentamista vastaan oli kaikista vastaajista 15 prosenttia ja keskusta-alueen yrityksistä 23 prosenttia. On siis myös niitä yrittäjiä, jotka näkevät muutoksen negatiivisena asiana.

Kun kauppakeskus rakennetaan, on suunniteltu alue sille paras sijaintipaikka. Tämä tiivistää Rauman keskustaa, mikä on mielestämme erittäin hyvä asia. Liian monta esimerkkiä on olemassa siitä, että kaupungin laitamille sijoitettu kauppakeskus tyhjentää keskustan.

Nyt ennen rakennusprojektin käynnistymistä on hyvää aikaa miettiä, miten uusi kauppakeskus saadaan hyödyttämään maksimaalisesti koko keskusta-alueen yrityksiä. Ja miten raumalaisten ja seutukuntalaisten ostosmatkat saadaan suunnattua entistä useammin Raumalle vilkastuttamaan myös maailmanperintökohteen kaupallista elämää.

Rauman kauppakamarin näkökulma on samansuuntainen kuin Rauman Yrittäjien. Modernin kaupunkielämän kannalta on Rauman kauppakeskushanke oikeansuuntainen hanke. Sen myötä paikallinen tarjonta vastaisi paremmin kuluttajien vaatimuksiin (esim. isot kansainväliset ketjut), ostovoimaa ei valuisi naapurikaupunkeihin, Rauman kaupunkikuva täydentyisi perinteikkään Vanhan Rauman rinnalle nykyaikaisella tavalla ja vielä yksityisellä rahalla ja riskillä. Kaiken kaikkiaan keskustan vetovoima ja samalla koko Rauman vetovoima vahvistuisi entistä elävämmällä kaupunkikeskustalla.

Perinteistä voi ja kannattaa ponnistaa uhkakuvien sijasta mahdollisuuksien maailmaan.

Otetaan muutos mahdollisuutena!

Riikka Piispa, toiminnanjohtaja
Rauman Yrittäjät ry ja Rakastunut Raumaan -kauppiaat

Kari Pasanen, puheenjohtaja
Rauman kauppakamari