Rauman seudulla pyyhkii hyvin

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen hehkutti (Satamittari 12.12.) asukasta kohden laskettua Satakunnan bruttokansantuotetta.

Vuoden 2014 tietojen perusteella Satakunnan bruttokansantuote oli asukasta kohti Suomen maakuntien välisessä vertailussa viidenneksi korkein, korkeampi kuin esimerkiksi Varsinais-Suomessa tai Pirkanmaalla.

Rauman seutukunnalla menee erittäin lujaa. Sen bruttokansantuote asukasta kohti on koko maan seutukuntien vertailussa kolmanneksi korkein.

Asukasta kohden lasketun bruttokansantuotteen kasvu oli myös Pohjois-Satakunnassa erittäin myönteistä, eikä Porinkaan seutukunnalla mennyt huonosti.

Pekka Ovaska