Tamperelaisia tutustusmisretkellä

Rauman rautatie mainostii itseään sanomalehdissä. Oheinen päiväämätön lehtileike on rautatiejohtokunnan pöytäkirjojen liitteiden joukossa 1920-luvulta.

Rauma markkinoi omaa rautatietään keväällä. 1897.

Rauman Rautatien rakennuskomitea oli kutsunut tamperelaisia vieraita, liikkeenharjoittajia eri aloilta, tutustumaan kaupungin uuteen hankkeeseen 1.5.1897.

Noin parikymmenen henkilön joukko saapui Raumalle ylimääräisellä junalla. Illalla alkoi vieraiden kunniaksi illanvietto Seurahuoneella, jossa isäntinä olivat rautatiekomitean ja rakennustoimikunnan jäsenet, ja johon otti osaa muitakin raumalaisia.

Tervehdysmaljan vieraille kohotti kauppias Fr. Lehtinen. Hän esitti samalla toivomuksen, että nyttemmin, kun Rauman rautatien valmistuttua sitä pitkin Tampereelta on merelle lyhin matka, Rauma voisi kummankin paikkakunnan hyväksi, olla mahtavan vapaakaupungin merisatama.

Tamperelaisille kohotettiin puheen päätyttyä voimakas eläköön-huuto.

Puheeseen vastasi pankinjohtaja Enqvist.

Sydämellisin, miehekkäin sanoin hän ilmaisi kaupunkilaistensa tunnustuksen raumalaisten uhrauksia, yritteleväisyyttä ja pontevuutta kohtaan, joitten hedelmä on nyt olemassa: rautatie Raumalta Peipohjaan ja josta työstä epäilemättä on oleva koko isänmaalle hyötyä.

Tampere, kun sille on Rauman rautatiestä etua, on sitä käyttävä, sen puhuja piti epäilemättömänä tosiasiana.

Samalla hän kehotti lopuksi tamperelaisia kolminkertaiseen eläköön -huutoon Rauman kunnan onneksi, mikä huuto raikkaana ilmoille kohosikin.

Ystävällisen ja hilpeän mielialan vallitessa illanviettoa kesti hyvän matkaa aamupuolelle yötä.

Seuraavana päivänä vieraat isäntiensä kera menivät junalla rautatielaiturille, jonka katsomista seurasi höyryaluspurjehdus satamassa, jonka jälkeen suunnattiin kulku tehtailija Sjöblomin huvilalle, jossa meri-ilman tuottamalla raikkaalla ruokahalulla nautittiin aamiaispäivällinen.

Tamperelaisten kiitollisuuden vieraanvaraisuudesta tulkitsi nyt pontevin sanoin maisteri Elwing.

Kello kolmen maissa Rauman juna vei vieraat Peipohjaan, josta he samana iltana jatkoivat matkaansa kotikaupunkiinsa.

Rauman rautatie, sen verrattain suuret laiturirakennukset ja laajat varastopaikat satamassa, samoin kuin avara ja hyvin suojattu satama, olivat vieraiden omien sanojen mukaan tehneet heihin varsin myötätuntoisen vaikutuksen.