Tutkimus: Suomalaiset tyytyväisiä liikenteen sujuvuuteen tietöiden aikana

Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -kampanjatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä liikenteen sujuvuuteen ja nopeuteen uusia liikenneväyliä rakennettaessa.

Suomalaisista jopa 75 prosenttia pitää liikenteen sujuvuutta melko tai erittäin hyvänä silloin, kun käynnissä on teiden, katujen ja ratojen rakentaminen. Myös 69 prosenttia pitää liikenneyhteyksien nopeutta erittäin tai melko hyvänä liikenneväylien rakentamisen aikana. Tulokset perustuvat Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -kampanjatutkimukseen.

Suomen suurin, infra-alaan keskittynyt yritys Destia toteuttaa teiden, katujen ja ratojen rakennus- ja kunnossapitotyöt vuosisatojen kokemuksella. Destian tavoite on taata liikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä hyvät työolosuhteet kaikille työntekijöilleen joka päivä. Yhtiö huolehtii lisäksi työmaiden läheisyydessä liikkuvien liikenneturvallisuudesta.

-Työskentelemme hankkeillamme usein jo toiminnassa olevien liikennereittien läheisyydessä parantamassa tai luomassa täysin uutta, entistä toimivampaa yhteyttä. Kyseessä on varsin usein liikenteen solmukohdat, joten liikennettä ei voida pysäyttää töiden ajaksi. Liikennejärjestelyjen opasteet ja reititykset luovat pohjan sujuvalle ja turvalliselle liikenteelle, mutta tielläliikkujien turvallisuuteen vaikuttaa myös oma asenne ja käyttäytyminen, toteaa rakentamisesta vastaava johtaja Pasi Kailasalo Destiasta.

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus korostuvat erityisesti kesällä, jolloin sekä tietöitä ja sen myötä työntekijöitä on liikenteen seassa paljon. Tänä kesänä Destialla on meneillään lukuisia isompia ja pienempiä hankkeita ympäri Suomen, kuten Laitaatsalmen sillan työmaa Savonlinnassa, Valtatie 5:n rakentaminen Mikkelissä ja Valtatie 4:n rakentaminen Oulussa sekä useat sillankorjausurakat erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kärsivällisyyttä vaaditaan siis sekä töiden tekijöiltä että tielläliikkujilta.