Maanantai 25.5.2015

Onnittele:

paakirjoitukset

Koulujen digitalisoituminen on tosiasia

Pääkirjoitus | Länsi-Suomi | |

Nykylapset eivät kummastele tekniikan ihmeellisyyksiä. Usein oppilaat ovatkin tietoteknisissä taidoissa paljon opettajiaan edellä. Älypuhelimet ja tabletit ovat jo hyvin nuorten lasten arkipäivää. Kuva: Minna Paananen

Pääkirjoitus

Vuonna 2016 uusiutuva opetussuunnitelma nostaa tietotekniset taidot osaksi perusopetusta. Tietotekniikka on tulevaisuudessa muutenkin vahvasti osallisena suomalaisessa koulu- ja opiskelumaailmassa. Ylioppilaskokeen on tarkoitus muuttua digitaaliseksi vuoteen 2019 mennessä.

Lähivuosina lukion aloittavat suorittanevat osan ylioppilastutkinnostaan tietokoneella. Vuodesta 2016 alkaen otetaan jokaisella tutkintokerralla uusia kokeita sähköisesti suoritettaviksi. Ensimmäisellä kirjoituskerralla eli syksyllä 2016 sähköisesti suoritetaan saksan lyhyt ja pitkä oppimäärä, maantiede ja filosofia.

Tarkoitus on, että vuonna 2019 kaikki ylioppilaskokeet ovat digitalisoitu.

Koetta tekee samanaikaisesti enimmillään 30 000 kokelasta. Koska valtiolla tai kouluilla ei todennäköisesti tule olemaan varaa hankkia kaikille omaa konetta, pitää jokaisella kokelaalla olla oma tietokone. Opetushallituksesta arvioidaan, että kokeet pitäisi pystyä tekemään jopa seitsemän vuotta vanhoilla koneilla. Uusinta uutta ei siis tarvitse olla, välttämättä.

Oman laitteen käyttö on kokeelle kuitenkin merkittävä tietoturvahaaste. Vaihtoehtoja on tällä erää kaksi; valvonta tai koekäyttöjärjestelmä. Nykyään esimerkiksi kokeissa käytettävät taskulaskimet tarkistetaan etukäteen.

Oman pikantin lisänsä keittoon tuo se tosiasia, että ainakin perusopetuksessa opetettavien tietotaito tieto- ja viestintätaidoissa tuntuu usein olevan paljon opettajia parempi. Millaiset todelliset valmiudet opettajilla on uuteen tietotekniikkapainotteiseen opetussuunnitelmaan?

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen esitti asiasta huolensa Turussa Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry:n kesäpäivillä. Hänen mielestään opettajankoulutus uhkaa jäädä muiden koulutusalojen jalkoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Luukkainen vaatiikin nyt opettajankoulutuksen kansallisen kehittämisohjelman käynnistämistä. Kehittämisohjelmalla olisi tarkoitus saattaa ajan tasalle muun muassa opettajien tieto- ja viestintäteknologian opetustaidot.

”Koska valtiolla tai kouluilla ei todennäköisesti tule olemaan varaa hankkia kaikille omaa konetta, pitää jokaisella kokelaalla olla oma tietokone.”

kommentti(a)