Skanska sijoittelee jo kauppakeskuksen vuokralaisia paikoilleen

Autioitunut Tarvontorin liikekiinteistö odottaa purkua tehdäkseen tilaa uudelle kauppakeskukselle. Valitusten takia purku- ja rakennustöiden alkamista saadaan kuitenkin vielä tovin aikaa odottaa.
Autioitunut Tarvontorin liikekiinteistö odottaa purkua tehdäkseen tilaa uudelle kauppakeskukselle. Valitusten takia purku- ja rakennustöiden alkamista saadaan kuitenkin vielä tovin aikaa odottaa. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman Kanalinrantaan entisen Tarvontorin paikalle suunnitellusta kauppakeskuksesta on puhetta riittänyt.

Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden marraskuussa lähes yksimielisesti kauppakeskuksen kaavan, mutta valitusten käsittely lykkää hankkeen toteutumista.

Kysyntä on ollut kovaa

Mikä on kauppakeskuksen tilanne?

Rakennuttaja Skanskan Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Pölönen kertoo, että yhtiö on aloittanut juuri varsinaisen suunnittelutyön. Aiemmin on ilmoitettu, että kauppakeskukseen tulee liiketiloja 40–60.

– Suunnittelun lisäksi sijoittelemme vuokralaisia paikoilleen, Pölönen sanoo.

Kaupunginvaltuuston myönteisen kaavapäätöksen jälkeen on kauppakeskuksen kiinnostavuus noussut rajusti.

– Tulijoita olisi enemmän kuin tiloja, kommentoi Pölönen.

Yhdessä Vanhan Rauman kanssa

Aluejohtaja Pölönen korostaa, että kauppakeskukseen kartoitetaan erityisesti Raumalle sopivaa tarjontaa.

– Olemme kartoittaneet myös Vanhan Rauman tarjontaa. Kauppakeskus ja Vanha Rauma toimivat toivottavasti tulevaisuudessa yhdessä sellaisena vetovoimatekijänä, ettei raumalaisten tarvitse lähteä Poriin tai Turkuun ostoksille.

Skanskassa on valmius aloittaa konkreettiset rakennustyöt heti, kun kaava on saanut valituskierroksen jälkeen lainvoiman.

– Olemme lähteneet siitä, että aikaisintaan vuoden päästä työt voisivat alkaa, Pölönen arvioi.

Aiempien arvioiden mukaan rakentaminen voisi alkaa vuonna 2018, jos kaava käy läpi kaikki oikeusasteet.

”Järki voittaa lopulta”

Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Marko Mikkola on toiveikas.

– Kauppakeskushanke näyttää etenevän normaalia kehityshanketta mukaillen. Eli siitä valitetaan, millä yritetään pitkittää ja vaikeuttaa hankkeen toteutumista.

Mikkola uskoo kuitenkin, että lopulta järki voittaa ja Rauman keskusta saa arvoisensa kauppakeskuksen.

– Se tuo lisää elinvoimaa, työpaikkoja ja hyvinvointia kaupunkiin, Marko Mikkola mainitsee.

”Kauppakeskus ja Vanha Rauma toimivat toivottavasti tulevaisuudessa yhdessä sellaisena vetovoimatekijänä, ettei raumalaisten tarvitse lähteä Poriin tai Turkuun ostoksille.”

Skanskan aluejohtaja Jari Pölönen

Valituksissa korostetaan Vanhan Rauman erityisarvoja ja puutteellisia selvityksiä

Rauma

Irene Valovirta, Länsi-Suomi

Kauppakeskuskaavaa koskevissa valituksissa perusteluina on käytetty muun muassa Vanhan Rauman erityisarvoja, puutteellisia selvityksiä sekä jääviyskysymyksiä.

Kaikissa Turun hallinto-oikeudelle jätetyissä neljässä valituksessa keskeisenä vaatimuksena on, että asemakaavapäätös kumotaan ja kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Museoviraston näkemys on, että Vanhan Rauman niin sanotut yleismaailmalliset erityisarvot ovat vaarassa. Kaupallista elinvoimaisuutta vaarantaa kauppakeskuksen suuri koko eikä riittäviä arviointeja ole tehty liiketilarakentamisen vaikutuksista Vanhaan Raumaan.

Vaarantumisilmoitus

Museovirasto ilmoittaa aikovansa tehdä Maailmanperintökeskukselle vaarantumisilmoituksen Vanhasta Raumasta. Pahimmillaan se voi Museoviraston mukaan johtaa siihen, että Vanha Rauma siirretään vaarantuneiden maailmanperintökohteiden luetteloon.

Vanhan Rauman Liikekeskusyhdistys ry vetoaa valituksessaan niin ikään kauppakeskuksen liian suureen kokoon. Kaavamuutos luo yhdistyksen mielestä vääristynyttä kilpailuasetelmaa, josta kärsivät pienet erikoisliikkeet. Myös kaupallisten selvitysten katsotaan pohjautuvan vanhentuneeseen tietoon eikä verkkokaupan vaikutuksista ole esitetty selvityksiä.

Raumalaisen Jukka Koivulan valituksessa todetaan niin ikään, että kauppakeskuskaava on ristiriidassa Vanhan Rauman erityisaseman kanssa. Kaavaratkaisun heikkouksien ja liikenteen pulmien katsotaan johtuvan ylimitoitetusta kauppakeskuksesta ja ”liian ahneesta” kaavamuutoksesta. Kaavan havainnemateriaalia pidetään valituksessa virheellisenä ja vaaditaan etenemistä keskustan ja Vanhan Rauman osayleiskaava edellä.

Vanha Rauma Yhdistys ry. nostaa esiin jääviyskysymykset, joiden johdosta valituksessa katsotaan kaavapäätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä.

Yhdistys toteaa muun muassa, että osa kaupunginvaltuutetuista istuu Osuuskauppa Keulan hallintoelimissä, ja kaavaratkaisu puolestaan koskee viiden kerrostalon osalta Osuuskauppa Keulan omistamaa tonttia.

Rauman kaupunki ei ole vielä antanut lausuntoaan kaavavalituksista hallinto-oikeudelle.