Heoseliha, tehkä hyvi!

Pali heoseliha on gehumistakki saan, mutt se on däsä ollp paragraafeitte vastast, etei heoselihast ol mittäm buhutt näis paketeis ko naodalihan o myytt.

Raumallk kokkonus muutmi asjast tiätäväissi ja hek kyll tuamittivat tämse, mutt samall annova aika hyvä semsengi resähtin go o jo valla unhotett: Kyll heosenaoloistakki hyvä soppa tlee, jos vaa lailsek kryydi ova.

Asja ytimest

Olkluadon golmanest ydinreaktorist ei viäl vois sanno, ett stää pykätän ko iisakingirkko, mutt niingi suutta käöd. Täll haava auningoita, ett reaktor olis reedas vast vuann 2016. Aik näyttä kuik käy. Almnakast eivä näättäk vuade loppumam bääs.

Uutt paavi odotelles

Semssiki om baohatt, ett uudeks paaviks valikoidais Berluskooni Skandaalikus ensmäine. Mutt ei siit tul mittän ko hänell ova nua flikklapse ai miäles. Jokkus sanosiva, ett kyll endsellp paavillakki sussu ol, ainakki melkke. Hän näättäk pussaskell aika usse mailma lentokentti.

Viiko vits

Etelä-Afrikas ei pelat lainkka shakki. Enne ei olis pasan, ett o must kuningas, ja nykysi ei olls sopevaist ett olis valkonen guningas.

Pystökaffellt tiädetä

– Tämä säästämine o menn ny jo yli änges. Jotta lasaretti meinatan guulem ruvet lämmittämä nii, ett lykätän guumepotilai huanest toisse.