Saapumisajan selkeä merkintä ratkaisee

Pysäköintikiekon ulkoasua ei enää säädellä tiukasti. Tärkeintä on, että siitä selviää saapumisaika ilman erityistä tulkintaa. Kuva: Jere Grönberg

Julkaisin Facebookissa kuvan uudesta pysäköintikiekosta, jossa kissa söpösti uhittelee.

Tykkäysten lomassa käynnistyi keskustelu siitä, onko kiekko lain edellyttämä merkinnöiltään.

Yksi oli sitä mieltä, että vaikka pysäköintikiekkoa säädelleet rajoitukset höllentyivätkin reilu vuosi sitten, kiekossa pitää kuitenkin olla teksti ”saapumisaika”.

Onko tosiaan näin, Rauman kaupungin vs. lakimies ja pysäköinninvalvoja Anna Nyrhinen?

Asetuksessa ei säädetä pysäköintikiekon ulkoasusta mitään, Nyrhinen vahvistaa.

Hän viittaa liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta. Asetuksen 1. pykälässä säädetään, että ”pysäköintikiekko on laite, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika (saapumisaika). Alkamisajan on oltava selvästi luettavissa.”

Asetus on annettu marraskuussa 2015.

Markkinoilla on paljon pysäköintikiekkoja, joissa ei ole lainkaan tekstiä ”saapumisaika”, Nyrhinen toteaa.
Hän korostaa, että asetuksen perusteella pysäköinnintarkastaja tulkitsee aina, että pysäköintikiekkoon merkitty aika on aina saapumisaika.

– Olennaista on, että pysäköintikiekko on selvästi havaittavissa ja myös selvästi tulkittavissa pysäköintikiekoksi.

– Pysäköinnintarkastajat lähtevät siitä oletuksesta, että kiekon käyttäjä hallitsee kiekon käytön ja tietää, että pysäköintikiekkoon tulee merkitä saapumisaika. Kiekon lainmukainen käyttö on käyttäjän vastuulla, vs. lakimies Nyrhinen huomauttaa sähköpostivastauksessaan.

Pysäköinninvalvojan mukaan kiellettyjä ovat kiekot, joissa saapumisaika ei ole selvästi luettavissa tai ne ovat sen kaltaisia, ettei niitä tunnista pysäköintikiekoksi.

– Kiellettyjä ovat myös paperille tai pahville kirjoitetut saapumisajat. Myös erittäin pienet kiekot ovat haastavia havaittavuuden ja luettavuuden kannalta.

– Myös esimerkiksi päiväkodit ovat askarrelleet lasten kanssa pysäköintikiekkoja, joissa niissäkin Rauman pysäköinninvalvonta on edellyttänyt selkeyttä saapumisajan luettavuuden suhteen.

Kiekkoasetus on herättänyt paljon mielenkiintoa Raumalla. Pysäköinninvalvontaan on tullut useita yhteydenottoja kiekkoihin ja niiden hyväksyttävyyteen liittyen.

– Emme kuitenkaan toistaiseksi ole joutuneet puuttumaan puutteellisiin pysäköintikiekkoihin.

Digitaalisia kiekkoja näkee yhä useammin. Se tunnistaa auton liikkeen ja aktivoituu, kun auto pysäköidään. Kiekko asettaa automaattisesti pysäköintiajaksi seuraavan puolen tunnin.

Kiekko on helppo ottaa käyttöön asettamalla siihen kellonaika. Yleensä laitteeseen on esi-asetettu kesä- ja talviaika, jolloin kellon siirrosta ei tarvitse huolehtia erikseen.