Tiedätkö kaikki talviseen kunnossapitoon liittyvät säännöt?

Kiinteistönomistaja on kaupunkialueella velvoitettu pitämään myös jalkakäytävät kolattuina. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Lumenluominen naapurin puolelle tai naapurin ojaan tai edes tonttien rajalle ei ole Omakotiliiton toiminnanjohtajan Kaija Savolaisen mukaan suotavaa.

– Lumi pitää säilöä omalle tontille, Savolainen tiivistää.

Savolainen kehottaa naapurin kanssa yhteistyöhön, mikäli oma piha alkaa muistuttaa lumista vuoristoa.

– Kannatan naapurisovun säilyttämiseksi juttelua siitä, voisiko rajalle tai muuhun yhteiseen kohtaan lunta kolata.

Savolainen on toimessaan kuullut myös tapauksesta, jossa naapurit pidemmältäkin kadunpätkältä olivat kolanneet kaikki lumet yhteen ja samaan kasaan, jonka sitten yhteiskustannuksin hoitivat pois.

Tontin omistajan velvollisuus on kaupunkialueella huolehtia siitä, että kotipihaan johtavan tien auravalli on kolattu. Sama velvollisuus on myös niillä, joiden kiinteistön edessä on jalkakäytävä.

Niillä kiinteistön omistajilla, joilla tontti on kätevästi esimerkiksi kaupungin puistoaluetta tai metsikköä sivuavasti, voi olla kiusaus lanata lumet luontevasti sinne päin.

– Jokamiehen oikeudet eivät kuitenkaan anna lupaa varastointiin, ei edes lumen, Savolainen muistuttaa.

Samaa muistuttaa myös Rauman kaupungin viheraluepäällikkö Kustaa Elsilä.

– Kaupungin puistoalue ja yleensäkin kaupungin omistama alue on kuntalaisen näkövinkkelistä yhtä kuin naapurin maa.