Vaaralist elämä

Sude ova ollk kovaste framill viimsin aikoin. Mutt kyll koerastakki harmi suutta oll. Koer näättäk näyhäs yhde raumlaisen drangim bersuksihin kii endispäevä ehtost.

Ja iha sen tähde, etei koer tunten isänttätäs kon dämä rookas olema selvispäite.

Uutissi Porist

Poris fundeeratam bykät kymnittäisin duulmyllyi. Ja siäll on geksit semnengi alstant, ett vaikk ei käveis tuule hengäystäkkä, ni se tuulmyll pela ko ihmse miäl.

Sinn myllyhy o näättäk justeerat sähkömoottor ko anda faartti mylly siippeill.

Laolavaist väkki

Marttlan Kille sukulaismiäs ol käyn Venetsias ja kyll hän stää italiaanotte meininkki ihmettel.

– Niill venetsialaisill mikkä ei näyt käyvä heijä närvim bääll. Kaikk kadu oliva vede vallas ja äijäs sen ko vaa laoloivap pitkä soutpaati ahteris, niingo mittä ei olis tapattun!

Viiko vits

Täsä tuana yks raumlaine äij esittel yli pualtoist meetteri pitkä anopingiältäs mullam binnast mitattunas. Mnää kysyi naapri äijält, ett kuis syväll anopingiälem bidäis istuttama.

– Runssam bualendoist meetteri syvytte, meinas äij.

Pystökaffellt tiädetä

Tiädäks, ett tulevaisudes on gaikkest merkilisemppä se, ett sillo näit meijä nykyssi päevi sanota vanhoiks hyviks ajoiks.