Irti Huumeista ry: Työssäkäyvien huumeiden käyttö lisääntyy – nostaa Sillanpään esimerkiksi

Huumeiden käyttö on arkipäiväistymässä sekä lisääntymässä työssäkäyvien keskuudessa, sanoo Irti Huumeista ry. Järjestön mukaan työssäkäyvien huumeiden käyttö liittyy usein työssä jaksamiseen ja rentoutumiseen, eikä sitä mielletä varsinaisesti huumeiden käytöksi. Näin ollen myöskään sen vaikutusta toimintakykyyn ei välttämättä ajatella.

Järjestö kertookin olevansa huolissaan huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisen yleisyydestä. Sen mukaan epäily laulaja Jari Sillanpään autoilusta amfetamiinin vaikutuksen alaisena osoittaa asennemuutoksen huumeita kohtaan.