Yhä useampi nuori on raitis – samalla nuorten lihavuus näyttää lisääntyvän

Nuorten alkoholinkulutus vähenee, mutta samaan aikaan yhä useampi nuori on ylipainoinen, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä.

Kyselyn mukaan perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista yli 60 prosenttia on raittiita. Lukiolaisista puolestaan yli kolmasosa ja ammattiin opiskelevista yli neljännes on raittiita.

Sen sijaan nuorten ylipaino näyttää olevan lisääntymässä. Kyselyn mukaan lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä on selkeä ero, sillä alle viidesosa lukiolaisista on ylipainoisia, kun taas neljännes ammattiin opiskelevista on ylipainoisia.