Hallitus esittää miljoonien tukea tekniikan alan koulutukseen Lounais-Suomessa

Hallitus esittää vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa lisärahoitusta Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

20 miljoonan kokonaismäärärahalla on tarkoitus vahvistaa korkeakoulutusta ja ammatillista koulutusta, opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa.

Turkuun perustettaisiin tekniikan alan yhteistyöyliopisto, ja ammattikorkeakoulun tutkintomääriä nostettaisiin. Ammatillisen koulutuksen kasvupiloteilla lisätään toisen asteen koulutustarjontaa Lounais-Suomessa.

Koulutusmäärärahojen lisäyksillä toteutettaisiin selvitysmies Jari Jokisen ehdotukset.

Korkeakoulut aloittavat välittömästi valmistelut tekniikan alan "yhteistyöyliopiston", Finnish Institute of Technologyn (FIT) perustamiseksi suomalaisten korkeakoulujen yhteistyössä. Toimintamalli on vahvasti integroitunut yritysyhteistyöhön.

– Talouden syklit ovat nopeutuneet, ja koulutusjärjestelmän on pystyttävä vastaamaan koulutetun työvoiman tarpeisiin joustavasti. Uusi yhteistyöyliopistomalli on nopeavaikutteinen ja kustannustehokas ratkaisu, jolla voidaan vastata Varsinais-Suomen alueen kasvavaan osaajatarpeeseen joustavasti ja tehokkaasti. Malli palvelee myös muita Suomen alueita, joilla osaamistarpeita syntyy äkillisesti, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo.

Hanketta valmisteleva projektiryhmä nimitettiin tänään perjantaina. Sen johtoon nimitettiin Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa.

Ryhmä laatii kahden viikon kuluessa ehdotuksen välittömästi käynnistettäviksi toimenpiteiksi, joilla ensimmäiset uudet diplomityön tekijät voitaisiin Varsinais-Suomen alueen yrityksiin jo syksyllä 2017.