Ministerin tiukka kanta: Raumalle ei poikkeuslupaa, eikä jatkoaikaa

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) vastaus Rauman kaupungille on tiukka ja tyly. Ministeri ei lupaa Rauman aluesairaalan leikkaustoiminnalle poikkeuslupaa, eikä edes jatkoaikaa.

Rauman kaupungin toimialajohtaja Marja-Leena Alho esittää ensi tiistaina kokoontuvalle Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että leikkaustoimintojen kilpailuttamisesta luovutaan ja liikkeenluovutuksesta aloitetaan neuvottelut Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa.

Alho esittää, että Rauman sosiaali- ja terveystoimi jatkaa omana toimintana operatiivisten erikoisalojen poliklinikka- ja vuodeosastotoimintaa sekä polikliinista leikkaustoimintaa.

Ministeri Saarikon kannanotossa todetaan selvästi, etttei ministeri voi myöntää kirurgiassa eikä päiväkirurgiassa Raumalle poikkeuslupaa tai jatkoaikaa, sillä asioista on säädetty lain muutoksessa, joka hyväksyttiin joulukuussa 2016.

Terveydenhuoltolain mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Laki edellyttää myös, että sairaanhoitopiirien on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen.