Monnankadun saneeraustyö sulkee katuja

Monnankadun kunnostamistyö välillä Koudinojankatu-Äyhönjärventie saa jatkoa ensi viikolla.

Putkistotöitä tehdään Kukkiskadun ja Äyhönjärventien välisellä osuudella. Työn yhteydessä rakennetaan myös uutta paineviemärilinjaa HKScanin tuotantolaitoksen jätevesille.

Monnankadulla tehdään kaapelointitöitä sekä kaukolämpolinjan muutostöitä. Kaukolämpötyöt aiheuttavat lämpökatkoja kiinteistöille. Rauman Energia tiedottaa katkoista tarkemmin.

Kukkiskatu suljetaan liikenteeltä 24.–28. huhtikuuta väliseksi ajaksi Paroalhonkatu-Monnankatu.

Myös Monnankatu suljetaan liikenteeltä välillä Kukkiskatu-Tarvolantie ensi viikolla tehtävien kaukolämpötöiden aikana. Kiertotiet merkitään liikennemerkein. Työt haittaavat myös kevyttä liikennettä.

Putkistotöiden valmistuttua alkavat Monnankadun pintatyöt. Muutostyöt muuttavat kadun poikkileikkausta.

Kadun liikenneturvallisuutta parannetaan leventämällä kevyen liikenteen väyliä ja kaventamalla nykyisiä leveitä ajokaistoja.

Tarvolantien ja Päiväsenkadun liittymäalueelle rakennetaan myös liikenneympyrä. Monnankatu saa uuden valaistuksen ja länsipuolen kevyen liikenteen väylä valaistaan.

Monnankadun ja Äyhönjärventien liikennevalot uusitaan. Vanhat valot puretaan toukokuun aikana ja uudet asennetaan loppuvuodesta.

Monnankadun työmaa-alueella on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Katutoimi pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä.