Rauman sataman liikenne kasvoi - investoinnit selkänojana aseman pönkittämisessä

Loppuvuonna valmistuvat uusi väylä ja uudistettu konttiterminaali parantavat Rauman sataman kilpailuasemaa oleellisesti, toteaa Hannu Asumalahti. Kuva: Esa Urhonen

Rauman sataman kokonaisliikenne oli kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,87 miljoonaa tonnia, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 4,8 prosenttia.

Alkuvuonna kappale- ja sahatavaran vienti ovat kasvaneet, mutta paperin vientimäärä ja raakapuun tuonti ovat jonkin verran laskeneet.

Alkuvuonna kuljetettiin Rauman kautta noin 139 000 konttiyksikköä, mikä merkitsee 2,3 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen.

Laivakäyntejä oli 535 kappaletta, joka oli 14 vähemmän kuin alkuvuonna 2016.

Satamaliikenteestä vientiä oli 2,00 miljoonaa tonnia, tuontia 0,88 miljoonaa tonnia ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,01 miljoonaa tonnia. Viennin kasvu oli 4,5 prosenttia ja tuonnin reilut kuusi prosenttia.

- Liikenne on alkuvuonna ollut mukavassa nousussa, mutta konttiliikenteen kasvua hidasti huhti-toukokuussa pula tyhjistä konteista ja konttilaivojen kapasiteetista, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti tiedotteessa.

Suomen talouden ja erityisesti viennin piristyminen näkyy jo satamassa.

- Arvioimme tällä hetkellä, että vuoden 2017 satamaliikenteen kokonaisliikennemäärä on noin 5,7 miljoonaa tonnia ja konttiliikenne noin 280 000 konttiyksikköä.

Asumalahti muistuttaa, että Rauman satamassa tekeillä olevat noin 66 miljoonan euron väylä- ja konttisatamainvestoinnit valmistuvat sopivasti loppuvuonna 2017.

- Olemme valmiina kasvattamaan liikennemääriä tuntuvasti tulevaisuudessa.