TVO on valittanut Arevan valtiontuista

TVO jätti valituksen EU-tuomioistuimelle Arevan valtiontuista, koska epäilee niiden kohdentamista. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) kertoo verkkosivujen tiedotteessa jättäneensä Euroopan unionin yleiselle tuomioistuimelle valituksen Euroopan komission tammikuisesta päätöksestä myöntää Ranskan valtiontukea Areva-konsernille.

TVO vetoaa, että on riippuvainen siitä, että Areva saattaa Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen rakentamisen päätökseen.

Ranskan valtio ei TVO:n mielestä ota OL3-laitokseen liittyviä tarpeita täysin huomioon.

Valituksessa mainitaan muun muassa, että Ranskan rakenneuudistus- ja pääomankorotussuunnitelma ei nykyisessä muodossaan anna TVO:lle riittäviä takeita OL3-hankkeeseen osoitettavista resursseista.

TVO katsoo myös, että suunnitelma ei varmista Arevan selviytymistä kaikista vastuistaan hankkeen viimeisten vaiheiden aikana ja takuuajan loppuun saakka.