Näin uusi tieliikennelaki muuttaa risteyksen väistämisvelvollisuutta - ja tällainen on uusi liikennemerkki

Uusi tieliikennelaki tuo muutoksia pyöräilyyn. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä 2020.

Pyöräilijän ja autoilijan väistämissäännöt risteyksissä eivät muutu perinpohjaisesti, mutta muutoksia tulee.

Uudituksia ovat pyörätien jatkeen uusi merkitsemistapa sekä uusi liikennemerkki, jolla osoitetaan ajoneuvoliikenteelle väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, tuovat risteyksiin väistämissääntöjä selkeyttäviä muutoksia.

Tällainen on uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki:

Pyöräilijän on aina muistettava, että hän ajoneuvon kuljettaja.

Silloin kun pyöräilijä ajaa ajoradalla, hänen täytyy noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoradalla ajavat. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia, joka monelta pyöräilijältä saattaa unohtua.

Liikenneturva listasi tilanteet, jolloin autoilijan on väistettävä pyöräilijää ja milloin pyöräilijä väistää autoilijaa. 

Autoilija väistää pyöräilijää näissä tilanteissa:

- Silloin kun autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä

- Silloin kun autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,

- Silloin autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki – sekä uuden tieliikennelain myötä myös uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.
Kesäkuun alusta alkaen ajoneuvoliikenteelle ja raitiovaunuille voidaan tällä uudella merkillä osoittaa väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa.

- Autoilija väistää pyöräilijää silloin, kun pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään
tai poistuessa liikenneympyrästä.

Pyöräilijä väistää autoilijoita ja ajoradan liikennettä näissä tilanteissa:

- Silloin kun pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.

- Silloin kun pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.