Täysi floppi kokemusta vastaan

Mielipide artikkeliin Valtakunnansyyttäjä menetti luottamuksen (LS 26.1.).

Kun huomioidaan syytteen alkulähde, ilmianto. On todettava, että vallitsevaan demokratian eroosioon kuuluu tämän tasoinen valtakunnansyyttäjän saattaminen syyteharkintaan ja syyte; naiivi prosessi jossa hakemalla haetaan syytteen muoto, jota voidaan kutsua ’’rikokseksi” ja kun se löydetään, media hoitaa loput ja poliitikko toteaa että ei ollut muuta vaihtoehtoa. Näin huuhdellaan pitkä kokemus ja ammattitaito estradilta muiden tieltä.

Nissisen toiminnassa on kuitenkin jotain jäänyt syytesisällössä huomioimatta.

Konsulttien käyttämiseen liittyy myös luotettavuustekijä, koska niin usein konsultti vuotaa, ja myy edelleen toimeksiantajansa materiaalia mikä usein tarkoittaa vahingon aiheuttamista. Tätä on vältettävä konsulttia valittaessa.

Ei ole väärin käyttää Nissisen tapauksessa luottamussuhdetta veljen yritykseen kun toimeksianto on päämäärähakuista, johdon avustamista. Syyttäjä viranomainen on tilanteessa jossa mm. poliittisen korruption, valtion virkakoneiston väärinkäytösten yms syyteharkinnassa syntyy vastareaktioita, jossa syyteharkinnan epäämiseen pyritään vaikuttamaan kaikin mahdollisin keinoin.

Sen lisäksi haetaan paljastuksia, hierarkian horjuttamiseksi tai oman edun tavoittelemiseksi sekä jopa koston tavoittelemiseksi. Kaikkeen em tekijöihin liittyy tietovuoto hyvässä ja pahassa.

Lainaus 24.03.2017 Huvudstadsbladet käännettynä: ‘’Helsingin sanomien mukaan Nissisen toiminnasta on kannellut Aarnion läheisen työtoverin Mikael Runebergin sisko. Oikeus tuomitsi Runebergin yli kolmen vuoden vankeuteen ja samassa kokonaisuudessa Aarnio tuomittiin pitkään vankeustuomioon.’’

Kuten tunnettua Aarnion oikeuden käynti on syyttäjän kannalta ollut mahdollisimman vaikea kun kysymyksessä on poliisitoimen sisäinen omavaltaisen toimintatavan rikolliseksi toteaminen. Keinoja kaihtamatta on syytetyillä ollut tarve kyseenalaistaa koko syyttäjä instituutio ja kyseenalaistaa oikeuden toimijat. Tämähän on melkein kuin kansallisen mafian tapaista toimintaa Suomessa.

Johdannaisena on päädytty syytäjä instituution päävastuullisen irtisanomiseen täysin mitättömin perustein, kun verrataan sitä ongelmakenttää jossa nykyään syyttäjät joutuvat toimimaan.

Poliittisesti tämä päätös ja sen julkisuus on nuorelta oikeusministeriltä täysi floppi kokemusta vastaan, tietoista tai tietämättömyyttä laajasta ongelmakentästä.

On järjestelmän kannalta epäoikeudenmukaista että päädytään tällaiseen prosessiin, jossa aloitteen tekijän motiivi on kosto.
Näin todella horjutetaan oikeusvaltion toimivuutta ja luotettavuutta, ja vielä mitä pikkumaisin keinoin.

Tomi Ulmanen
Rauma