Äänestäjien katse on perusasioissa

Kansalaisia kiinnostavat lähestyvien eduskuntavaalien alla aivan perusasiat.

Ehdokkaiden kannattaakin vilkaista tuoretta tutkimusta, joka listaa aiheita, joita äänestäjät pitävät vaaleissa vähintään melko tärkeänä.

Äänestäjät arvioivat melko tärkeiksi tai tätä vieläkin tärkeimmäksi energian hinnan, sairaiden ja vanhusten hoidon sekä inflaation, kun Kunnallisalan kehittämissäätiö asiaa kysyi.

Näiden lisäksi kärjessä ovat valtion talous ja velka, maanpuolustus sekä nuorten syrjäytyminen. Lisäksi kärkikymmenikköön mahtuivat työttömyys, koulutus sekä Nato.

Pääosin ihmisille tärkeimpiä ovat ne elämän peruskysymykset, jotka nyt liikkuvat pinnalla ajassamme ja paikassamme.

Kovin ajankohtaisina ei esimerkiksi pidetä kuntaliitoksia, mikä on ymmärrettävää tuoreen sote-uudistuksen jälkeen.

Kulttuurin ja urheilun rahoitus ja kehitysapu olivat nekin ihmisten mielestä vähiten tärkeimpien teemojen joukossa. Myöskään asuntojen hinnat tai perustulojärjestelmä eivät hetkauttaneet.

Ei liene yllätys, että näissä vaaleissa maamme turvallisuus kiinnostaa eri tavalla kuin neljä vuotta sitten edellisten vaalien alla.

Nyt yhä useampi haluaa ratkaisuja, joilla vaikutetaan ulkoiseen turvallisuuteen, Suomen Nato- ja USA-suhteisiin sekä maanpuolustukseen.

Myös valtion talous ja velkaantuminen koetaan aiempaa tärkeämmäksi vaaliteemaksi.

Naiset pitävät tutkimuksen mukaan lähes kaikkia asioita tärkeämpinä kuin miehet. Nuoret, alle 30-vuotiaat äänestäjät taas kokevat useimmat asiat vähemmän tärkeiksi kuin varttuneempi väki.

Ehdokkaille äänestäjiä koskevalla tutkimuksella on tärkeä viesti. Ihmiset eivät kaipaa vaaliteemoihin kikkoja ja epäolennaisuuksia vaan vaikuttamista isoihin ja tärkeisiin asioihin.

Näitä ovat muun muassa nuoret, vanhat ja sairaat, oma köyhtyminen ja maamme velkaantuminen sekä tietenkin turvallisuutemme.

”Ei liene yllätys, että näissä vaaleissa turvallisuus kiinnostaa.”