Aiheuttaako sähköauton valmistus ympäristongelman?

Sähköauton valmistaminen vaatii suuren määrän harvinaisia maametalleja kuten koboltti, volframi, kupari, litium jne., joita louhitaan ja jalostetaan mm. Kiinassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Äskettäin televisiossa esitettiin tähän liittyvä dokumentti, jossa kerrottiin varsin havainnollisesti niistä ympäristöongelmista ja hiilipäästöistä, joita metallien louhinta ja valmistus aiheuttaa. Kiinassa se aiheuttaa laajaa metsien, peltojen ja jokien tuhoutumista ja ilmansaasteita.

Samoin on Etelä-Amerikassa, jossa kuparin louhinta ja valmistus kuluttaa pohjavedet ja aiheuttaa raskasmetallipölystä aiheutuvaa keuhkosyöpää kaivosten lähialueilla. Afrikassa koboltti louhitaan lapsityövoimalla epäinhimillisissä oloissa kiinalaisten omistamissa kaivoksissa.

Sähköautojen kierrätys ja romutus vaatii myös omat kriteerinsä ja kierrätyssysteemin. Arvokkaat metallit pitäisi saada talteen hallitusti ja samoin akkujen käsittely edellyttää hallittua järjestelmää. Onko tätä puolta asiassa vielä hoidettu kuntoon?

Näinkö siis maailma pelastuu ja ilmasto puhdistuu?

Valitettavasti se on vain kuvitelma, jos sähköautojen valmistusprosesseja ei saada tiukkaan valvontaan. Sähköautot ja niiden latauslaitteiden valmistusprosessi on saatava valvottujen ympäristökriteerien piiriin. Muussa tapauksissa edessä on uusi ympäristökriisi.

Erikseen ongelmana on sähkövero, jota takavuosina nostettiin huomattavasti ja sähköverkkojen kapasiteetin ja sähköntuotannon riittävyys.

Pertti Salo

kuntavaaliehdokas (vas.), Eurajoki