Aivopesua uskonnon ylioppilaskokeessa

Kuluvan syksyn ylioppilaskirjoituksissa uskonnon kokeeseen sisältyi kysymys kansanedustaja Päivi Räsäsen raamattutulkinnasta. Kokelaita pyydettiin pohtimaan hänen Pride-tapahtuman yhteydessä kirkon toimintaa arvostelevaa, homokäyttäymistä koskevaa twiittiä luterilaisen opin ja etiikan kannalta.

Kysymyksenasettelusta saa sellaisen käsityksen, että yo-lautakunta on nostanut arvioitavaksi yhden ihmisen mielipiteen ja asettanut hänen vastapuolekseen ev.lut kirkon asiassa, jossa kirkko, sen piispat, papit ja maallikot ovat hyvinkin erimielisiä.

Kysymyksen käsittelyyn annettujen vastausten arviointiperusteet vaikuttavat todella erikoisilta. Eniten pisteitä sai siitä, jos oli eri mieltä Päivä Räsäsen raamattutulkinnasta.

”Kiitettävässä vastauksessa kokelas kiinnittää huomiota ev.lut kirkon toiminnan ja Räsäsen esittämän kannan ristiriitaan ja taustoittaa tätä pohtimalla luterilaista oppia ja luterilaista etiikkaa”, ohjeistaa lautakunta.

Taustalla on siis ajatus siitä, että Päivi Räsänen on väärässä. Eihän se pidä paikkaansa. Onhan sentään riidatonta myös luterilaisessa opissa ja etiikassa, että luodessaan ihmisen Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi toisiaan täydentäviksi ja toisilleen sopiviksi että kirkon virallisen kannan mukaan avioliittoon vihittään vain mies ja nainen.

Oman käsitykseni mukaan oikea, Raamattuun perustuva ja siten kiitettävä vastausmalli olisi ollut olla samaa mieltä Räsäsen kanssa ja perustella kantaa Jumalan luomistyöllä, Vapahtajanmme sanoilla ja koko kristillisen kirkon merkittävän oppiperustan, roomalaiskirjeen katkelmalla. Jumalan tahto ihmisen käyttäytymiseen nähden on ilmaistu hänen sanassaan, Raamatussa. Tätä kansanedustaja Räsäsen twiitissä tarkoitettua tosiasiaa eivät nykyisin pintaan nousseet, kristinuskolle vieraat ideologiat muuta millään tavoin. Jumala sana on muuttumaton ja Jumala itse kaikkitietävä myös nykySuomessa ja luterilaisen opin mukaan.

Mainitun koekysymyksen mallivastaus oli aivopesua parhaimmillaan, oikeastaan pahimmillaan!

Timo Hakanen

lakimies