Ajotaito pysyy yllä ajamalla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tekemän kyselytutkimuksen mukaan nuorten auton käyttö on yleistynyt. Erityisesti auton käyttö on lisääntynyt koronaepidemian aikana.

Myös ajokortteja on suoritettu ennätysmäärin. Erityisen suurta kasvu on ollut pääkaupunkiseudulla, jossa uusien ajokorttien määrä on kasvanut yli 40 prosenttia aiempiin vuosiin verrattuna.

Julkisia liikennevälineitä on korona-aikana vältelty ja se on tuonut esiin tarpeen käyttää omaa autoa totuttua enemmän.

Ikäryhmittäin katsottuna kertyneiden ajokilometrien määrä oli selvästi suurimmillaan nuorimpien 17–18-vuotiaiden vastaajien joukossa, eli joukossa, jossa ikäpoikkeusluvalla ajokortin suorittaneet ovat hyvin edustettuna. Suurin osa tuoreista kuljettajista kertoi ajamisen sujuneen hyvin, ilman onnettomuuksia tai ylinopeuksia.

Nykyautojen tekniikka mahdollistaa entistä enemmän myös avustavien järjestelmien käyttöä ajettaessa. Nuoret kuljettajat kertovatkin käyttävänsä mielellään muun muassa navigaattoria, vakionopeussäädintä ja Start/Stop -käynnistysjärjestelmää.

Yli 64-vuotiaiden osuus suomalaisista on noussut jo yli 20 prosenttiin. Näin ollen myös iäkkäiden kuljettajien osuus kaikista tiellä liikkujista korostuu ja heidän liikkumis- ja ajotottumuksensa nousevat tärkeäksi teemaksi myös liikenneturvallisuustyössä.

Iäkkäistä kuljettajista valtaosa pitää omaa ajokorttia erittäin tärkeänä asiana päivittäisten asioiden hoitamisen kannalta.

Ikäihmisten ajaminen on kuitenkin tutkimuksen mukaan vähentynyt hieman aiemmista vuosista. Tilanteen pääasiallisena syynä voidaan pitää koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vaikutuksia. Moni ikäihminen jäi pandemian alettua kotiin. Päivittäiset kauppa- ja kyläreissut vähenivät merkittävästi.

Ajokilometrien väheneminen nuorilla tai ikäihmisillä ei ole välttämättä hyvä asia. Ajotaito pysyy yllä ja kehittyy vain ajamalla. Jos ajamiseen tulee pitkiä katkoja, voi rattiin tarttuminen uudelleen olla vaikeaa. Tilalle on voinut tulla pelkoa ja arkuutta.