Alihankinta sallittava sote-uudistuksessa, muuten hoitoon ei pääse

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta yritetään viidettä kertaa. Aina tavoitteet ovat olleet samat: hillitä kustannuksia, parantaa palveluiden saatavuutta ja hillitä kustannuksia.

Yksityinen sektori tuottaa noin 30 prosenttia kaikista sote-palveluista, ja se on vahvasti paikallista elinvoimaa tukevaa pienyrittäjyyttä. Yritysten työllistämisvaikutus on merkittävä: sote-palvelualan yritykset työllistävät maakunnissa sadoista tuhansiin henkilöä. Muutokset alan yrityskentän työllisyydessä vaikuttavat niin palvelujen saatavuuteen kuin alueen elinvoimaankin.

Yksityiset palveluntuottajat ylläpitävät nykyisin noin neljääkymmentä kunnan vastuulla olevaa terveyskeskusta. Hallituksen puoliväliriihen tavoitteen mukainen seitsemän vuorokauden hoitoon pääsy toteutuu jo pääosin näissä terveyskeskuksissa. Julkisen sektorin ylläpitämissä terveyskeskuksissa hoitoon pääsee sen sijaan keskimäärin kahdessa-kolmessa viikossa.

Lakiesitys rajoittaa yksityiseltä sektorilta hankittavia palveluita laajasti. Alihankintojen rajoittamien ja sen ketjuttamisen kieltäminen, neuvolatoiminnan tulkitseminen pääosin viranomaistyöksi ja muun muassa anestesiassa tehtävien leikkausten hankintakielto tekevät hyvinvointialueille yksityisen sektorin palveluiden hyödyntämisen hankalaksi. Nämä rajoitukset tulee poistaa.

Anssi Kujala

Varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

Ismo Partanen

Toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry

Riitta Hämäläinen-Bister

Toiminnanjohtaja, Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry