Alueet vahvistamaan palveluita ja demokratiaa

Suomessa pidetään aluevaalit tammikuussa. Vaalit ovat äärimmäisen tärkeät. Satakunnassa hyvinvointialue päättää kaikkien satakuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista.

Tärkeitä tavoitteita on palveluiden saatavuus yhdenvertaisesti. Palvelut on saatava asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaisesti. Lääkäriin on päästävä liikenneyhteyksistä huolimatta joustavasti ja edullisesti.

Todella tärkeä tavoite on, että terveyskeskukset ja erikoissairaanhoidon palvelut yhdistetään yhtenäiseksi hoidoksi saman potilaan palvelussa. Hyvin toteutettuna jonot lyhenevät ja aikoja annetaan joustavasti ihmisten tarpeiden mukaan.

Vasemmistoliitto vaatii, että hoitoon pääsee viikossa, asiakasmaksut poistetaan, ja digitalisaatiota kehitetään. Digitalisaatio ei kuitenkaan saa lisätä ikäihmisten riskiä syrjäytyä.

Vanhuspalveluihin on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Ympärivuorokautista hoitoa on lisättävä tehostetussa palveluasumisessa. Heikkokuntoisia vanhuksia ei saa jättää kotihoidon varaan. Hoitajamitoitus kotihoidossa on nostettava riittäväksi. Ikäihmisen on saatava itse päättää, missä häntä hoidetaan; kotona tai palveluasumisessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön työhyvinvointiin on panostettava, palkkaus on oltava riittävää, henkilöstöä on oltava tarpeellinen määrä, joten koulutusta alalle on lisättävä. Henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Sotepalveluiden tuottamisen päävastuu tulee olla julkisella taholla. Yksityinen ostopalvelu lisätään täydentävänä. Julkisissa palveluhankinnoissa tulee painottaa laatutekijöitä. Näitä tekijöitä ovat vaikka kotimaista työllisyyttä tukeva laadukas lähiruoka ja ilmastoystäväliset ratkaisut.

Tuleviin vanhusneuvostoihin tulee nimetä myös eläkeläisjärjestöjen edustajia. Ikäihmisten osallistuminen tulee olla aitoa, eikä näennäistä. Asioihin pitää pystyä aidosti vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa.

Tässä muutama asia, jonka vuoksi olen ehdokkaana näissä aluevaaleissa. Näitä asioita haluan painottaa aluevaltuustossa. Aluevaalin tärkeyden korostamista ei koskaan tehdä liikaa. Nämä vaalit ovat ratkaisevat siinä, minkälaiseksi tuleva soteuudistus tulee käytännössä muodostumaan. On erittäin tärkeää, että aluevaltuustoon valitaan henkilöitä, jotka ovat valmiit kehittämään hyvinvointialueita tasa-arvon näkökulmasta ja asiakkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta, unohtamatta henkilöstön hyvinvointia.

Tapio Ailasmaa

Aluevaaliehdokas (vas.), Rauma