Aluevaaleissa paljon pelissä

Tammikuussa pidettävissä vaaleissa valittavilla aluevaltuustoilla on suuri vastuu siitä, miten mm. sotekeskukset tulevat toimimaan. Sotelaki määrittelee yleiset periaatteet, mutta kaikki siitä eteenpäin riippuu aluevaltuustojen toimintakyvystä ja päätöksistä.

Aluevaltuuston kokoonpanosta riippuu, minkä poliittisen ideologian mukaan päätöksiä tehdään. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

”Aluevaalien tuloksella on monia vaikutuksia ja siksi myös äänestäjien on syytä aktivoitua.”

Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta ja varmistaa, että perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti.

Nähtäväksi jää, tuleeko aluevaltuustosta tehokkaasti toimiva ja merkittäviä päätöksiä tekevä hallintoelin.

Kaikki edellä mainittu osoittaa, että aluevaalien tuloksella on monia vaikutuksia ja siksi myös äänestäjien on syytä aktivoitua tammikuun vaaleissa.

Pertti Salo

Eurajoki