Aluevaalit ovat meille kaikille tärkeät

Suomeen on eduskunnan päätöksellä perustettu kesällä 2021 21 hyvinvointialuetta. Nämä hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat kukin omalla alueellaan vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhoidon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä sekä osittain myös tuottamisesta.

Hyvinvointialueet ovat itsenäisiä oikeustoimihenkilöitä, eikä niiden päätöksiä ohjata kunnista tai valtion toimesta. Hyvinvointialueet saavat rahoituksensa valtiolta. Saamansa rahoituksen käytön ja hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen suhteen hyvinvointialueilla on suvereeni valta tehdä itsenäisiä päätöksiä.

Valtion tehtävänä on sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön toimesta vain valvoa sitä, että hyvinvointialueet toimivat perustarkoituksensa mukaisesti.

Kun verrataan Satakunnan hyvinvointialueen tilannetta valtakunnan kokonaistilanteeseen, niin voidaan todeta, että Satakunnassa aloittavan hyvinvointialueen erityisinä haasteina ovat mm. nykyinen pirstaleinen palvelujen järjestämis- ja toteuttamistapa, painotus raskaisiin palveluihin, päihde- ja mielenterveysongelmien suuri kuorma sekä väestön nopea ikääntyminen ja sen mukanaan tuoman palvelutarpeen hoitaminen.

Satakunnan hyvinvointialue toimii 16 kunnan alueella ja vastaa yli 215 000 asukkaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuksen palvelujen järjestämisestä sekä osittain tuottamisest. Alue yhdistää yhdeksän eri palvelutuottajan (neljä kuntaa, kaksi kuntayhtymää, yksi yhteistoiminta-alue, maakunnallinen pelastuslaitos sekä sairaanhoitopiiri) palvelut yhteen organisaatioon.

Alue toimii työnantajana noin 10 000 työntekijälle, ja sen vuosittainen liikevaihto on noin miljardi euroa.

Hyvinvointialue toimii laajassa yhteistyössä alueella toimivien yksityisten palvelutuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Alue toteuttaa asukasosallisuutta aluevaalien ohella vaikuttajatoimielinten (mm. nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto) kautta.

”Tätä isoa uudistusta on Satakunnassa valmisteltu laajalla rintamalla, monipuolisen ja korkeatasoisen asiantuntijajoukon sekä edustuksellisen poliittisen ryhmän voimin.”

Tätä isoa uudistusta on Satakunnassa valmisteltu laajalla rintamalla, monipuolisen ja korkeatasoisen asiantuntijajoukon sekä edustuksellisen poliittisen ryhmän voimin. Hyvinvointialueen tärkein päätöksiä tekevä toimielin on aluevaltuusto ja siihen valitaan Satakunnassa 69 valtuutettua.

On erityisen tärkeää, että jokainen äänioikeutettu satakuntalainen käyttää äänioikeuttaan näissä ensimmäisissä aluevaaleissa, jotta aluevaltuuston kokoonpano ja aluevaltuustossa edustettuna olevat arvot vastaavat satakuntalaisten tahtoa.

Asko Aro-Heinilä

Vaten puheenjohtaja

Arja Laulainen

Satasoten ohjausryhmän puheenjohtaja

Kaarina Ranne

Satasoten johtoryhmän puheenjohtaja