Aluevaalit ovat tärkeät jokaiselle

Tammikuussa 2022 järjestetään historian ensimmäiset aluevaalit. Aluevaalien merkitys meidän jokaisen elämän kannalta on suuri, vaikka monelle tämä vielä toistaiseksi on jäänyt hieman hämärän peittoon.

Vuoden 2023 alusta alkaen nimittäin Satakunnan hyvinvointialueella päätetään siitä, missä terveyskeskukset sijaitsevat ja kuinka nopeasti lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee. Aiemmin kunnissa päätetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon asioista päätetään jatkossa koko Satakunnan maakunnan tasolla.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta on varmaa, että edessä on meitä kaikkia koskettavia merkittäviä päätöksiä.

Hyvinvointialueella tehtävillä ratkaisuilla tulee taata, että ambulanssi saapuu tarvittaessa nopeasti niin Köyliön Kankaanpäähän kuin Euran Hinnerjoelle ja hoitoon pääsee niin jalkasäryn kuin mielenterveyden horjumisen vuoksi ripeästi.

Samoin on huolehdittava niin omaishoitajien jaksamisesta arvokkaan työnsä äärellä kuin toimivasta ikäihmisten palveluasumisesta lähellä rakkaimpia.

Aluevaalit tulevat koskettamaan myös lasten ja nuorten parissa kouluissa työskenteleviä, vaikka kunnat tulevat järjestämään koulutuksen tulevaisuudessa aivan samaan tapaan kuin tähänkin asti. Kouluissa työskentelevät koulupsykologit, -kuraattorit ja -terveydenhoitajat siirtyvät uudistuksen myötä työskentelemään hyvinvointialueille.

Siksi korostamme, että hyvinvointialueiden toiminnan alusta asti tulee huolehtia siitä, että yhteistyön koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tulee toimia saumattomasti. Palveluiden pitää säilyä lähellä lapsia ja nuoria kouluissa, joissa yhteistyöllä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa voidaan tukea lasten ja nuorten kasvua parhaalla mahdollisella tavalla.

Lehtien palstat ovat liian lyhyet kertomaan kattavasti kaikista niistä elämän hetkistä, joilla hyvinvointialueet tulevat jatkossa tarjoamaan palveluita ihmisten elämän kannalta hyvin merkityksellisissä hetkissä, on kyse sitten neuvolasta elämän alussa tai saattohoidosta elämän lopulla.

Hyvinvointialueella päätettävät asiat koskettavat meitä jokaista - eri tavoin ja eri elämän vaiheissa. Siksi aluevaalit ovat meidän jokaisen asia.

Harri Lehtonen

aluevaaliehdokas (sd.), Eura Maaret Vainio

aluevaaliehdokas (sd.), Eura Ari Reunanen

ei ehdolla aluevaaleissa (sd.), Eura