Ammatillinen koulutus haastaa työssäjaksamista työpaikoilla

Länsi-Suomessa käsiteltiin toisen asteen koulutuksen tilaa Suomessa. Tuoreen Amis-kyselyn mukaan enää 69 prosenttia opiskelijoista kokee opiskelun laadun ja määrän hyvänä.

Ammatillisen koulutuksen reformi 2018 oli yksi ammatillisen koulutuksen laajimmista koulutusuudistuksista, jonka myötä toisen asteen koulutuksen vastuuta on siirtynyt yhä enemmän kouluista työpaikoille.

Opiskelijat tulevat hatarammilla tiedoilla harjoittelujaksoille työpaikoille. Työyhteisöissä ei ole välttämättä riittävästi pedagogista osaamista eikä koulutustehtävien hoitamiseen riitä aina resursseja. Opiskelijan ohjaaminen oman työn ohessa tuo lisäkuormaa ja aiheuttaa haasteita niin henkiseen kuin fyysiseenkin jaksamiseen.

Mikäli ohjaajien työssäjaksamista ei huomioida tarpeeksi, niin laadukas oppiminen työelämässä väistämättä kärsii. Olen tätä asiaa nostanut esiin mm. Opetushallituksen edustajille prosessiteollisuuden työelämätoimikunnassa, koska tätä työelämän näkökulmaa ei oteta riittävästi esiin julkisessa keskustelussa. Työpaikkojen tiukoiksi mitoitetut henkilöstöresurssit ja reformi eivät siis tältä osin kohtaa.

Koulutus ja sivistys ovat suomalaisen hyvinvoinnin kulmakiviä. Olisi aika palauttaa tältäkin osin Suomi koulutuksen kärkimaaksi maailmassa. Suomi ei pärjää pienenä maana Euroopan laidalla ilman laadukasta koulutusta.

Juha Viitala

työsuojeluvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (sd.), Rauma

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Ammattiopetuksen mielekkyys on usein koetuksella – Nuoret kaipaavat opettajalta tukea ja jämeryyttä: "Voisivat sanoa kunnolla vastaan, jos ei tottele"