Ankkuri-toiminta on saatava käyntiin Eurassa

Ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja sen tärkeydestä puhutaan paljon. Valitettavasti sanat ja teot eivät aina kulje käsi kädessä. Siitä ikävä esimerkki on Ankkuri-toiminnan mahdollistaminen euralaisille nuorille, jota ei vieläkään ole saatu Eurassa käyttöönotetuksi.

Ankkuri-toiminnan tavoitteena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikolliseen käyttäytymiseen, mieluiten jo ennen kuin rikoskierre ehtii muodostua. Ankkuri-toiminnassa hyödynnetään moniammatillista työotetta, jossa mukana ovat niin poliisi, sosiaalityö, psykiatrinen sairaanhoitaja kuin nuorisotyöntekijä. Ankkuri-toiminnasta on saatu erinomaisia kokemuksia eri puolilta Suomea. Eurassa kohdistuu vuosittain noin 80 rikosepäilyä alaikäisiin, joten tarvetta Ankkuri-toiminnalle on paljon.

Euran kunta on pitkään odottanut saavansa Ankkuri-toiminnan kautta poliisin mukaan puuttumaan nuorten rikolliseen käyttäytymiseen. Kunta on varannut siihen myös taloudelliset resurssit ja muu tarvittava henkilökunta on valmiina. Ankkuri-toiminnan aloittaminen ei ole kiinni Eurasta vaan poliisista ja Satasote-hankkeesta. Noin vuosi sitten Euralle luvattiin, että osana käynnistyvää Satasote-hanketta, joka valmistelee maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, Ankkuri-toiminta saadaan käynnistetyksi myös Eurassa. Hiekkaa tiimalasissa on valunut, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Viimeisimmän Euran valtuuston kokouksen yhteydessä Satasote-hankkeen työntekijät kertoivat, että toimintaa ei ole saatu käynnistetyksi johtuen mm. kirjaamiseen ja vastuisiin liittyvien käytäntöjen ratkaisemisesta ja asiasta keskustellaan seuraavan kerran kesäkuussa. Miten tämä voi olla mahdollista? Ne nuoret, jotka Ankkuri-toiminnasta hyötyisivät, ehtivät tätä vauhtia kasvamaan aikuisiksi ennen kuin Satasote-hankkeella tulee valmista. Onko oikein, että porilainen nuori saa poliisin avun ohjautuakseen elämässään paremmalle tielle, mutta euralainen nuori odottaa ”kirjaamiskäytäntöjen ratkaisemista”. Vastaus on lyhyt. Ei ole.

Meillä Eurassa ei ole enää aikaa odottaa. Kyse on nuoristamme ja heidän tulevaisuudestaan. Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Kyse on turvallisen ympäristön luomisesta Eurassa. Meillä on lupa odottaa, että Satasote-hanke ratkaisee tämän asian nyt eikä joskus tulevaisuudessa.

Ymmärrän, että Satasote-hankkeella riittää monia asioita valmisteltavanaan, mutta aikaa Ankkuri-toiminnan aloittamiseen on annettu nyt jo riittävästi. On aika käydä sanoista tekoihin ja saada tärkeä ennaltaehkäisevä työ käyntiin myös Eurassa.

Ari Reunanen (sd.)
Euran perusturvalautakunnan pj., kuntavaaliehdokas, opettaja