Anteeksi, mitä sanoit?

Kuulo alkaa heikentyä kaikilla jo 40 ikävuoden jälkeen. Miehillä kuulo heikkenee herkemmin kuin naisilla. Lääketieteellisissä tutkimuksissa syyksi on esitetty estrogeenin kuuloa suojaavaa vaikutusta.

Kuulotekniikan teettämä kysely paljastaa, että yli puolella suomalaisista on läheinen, jonka huono kuulo vaikeuttaa kanssakäymistä. Huonokuuloisuuden aiheuttamista väärinymmärryksistä, ja kinoista on kokemusta 35 prosentilla vastaajista.

Kuulontutkimukseen hakeutumista lykätään usein liian pitkään. Varsinkin miehiä joudutaan patistelemaan kuulontutkimuksiin, sillä lähes puolet miehistä kokee, että kuulo-ongelmat ovat muiden, itseä vanhempien ihmisten ongelmia.

Lähes jokaisella suomalaisella on vähintään yksi läheinen, jolla on niin heikko kuulo, että se vaikeuttaa kanssakäymistä. Ärsyttävään tilanteeseen on totuttu, eikä kuulontutkimukseen ole hakeuduttu. Samoja asioita toistetaan moneen kertaan ja hermo kiristyy molemmin puolin.

Jo 45-vuotiaat huomaavat kuulonsa heikentyneen, mutta viidenkympin korvilla on jo selvä rajapyykki, jolloin asiaan kannattaisi havahtua. Huonokuuloisuus aiheuttaa kuitenkin helposti häpeän tunteita, sillä sitä pidetään merkkinä alkavasta vanhuudesta.

Monelle huonokuuloiselle kuulontutkimukseen menemisen esteenä on siis näkymätön korkea kynnys. Tilanteeseen on totuttu siinä määrin, ettei ongelman vakavuutta osata enää arvioida kotivoimin.

Muutenkaan suomalaiset eivät tutkituta kuuloaan kovin ahkerasti. Vain joka kolmannen suomalaisen kuulo on tutkittu viimeisen kolmen vuoden aikana.

Eniten kuuloa on tutkittu alle 25-vuotiailta. Tätä selittävät armeijassa ja opiskelijoiden terveydenhuollossa tehdyt rutiinitarkastukset.

Aktiivisuus kuulontutkimukseen hakeutumisessa ei juuri kasva iän myötä. Samoin tuntuu käyvän usein silmälääkärin tutkimuksiin hakeutumisessa.

Harva tietää, että kuulon heikkenemistä voidaan lykätä jopa kymmenellä vuodella, jos kuulokojeet otetaan ajoissa käyttöön. Ne aktivoivat kuulohermoa, mikä puolestaan hidastaa kuulon heikkenemistä.