Apteekkien toiveissa on hallittu muutos

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkaisi kuluneella viikolla selvityksen apteekkimarkkinoista. Selvitystyön tuloksena on syntynyt lista ehdotuksia, joilla on mahdollista pienentää asiakkaiden ja yhteiskunnan lääkekustannuksia sekä parantaa lääkkeiden saatavuutta.

Apteekit toimivat noin 2,5 miljardin euron kasvavalla markkinalla, jota säännellään vahvasti.

Lääketurvallisuus asettaa omat rajoitteensa sille, kuinka lääkkeiden myynti voidaan järjestää. KKV:n mukaan asiakkaat ja yhteiskunta voisivat ostaa lääkkeensä turvallisesti ja todennäköisesti nykyistä edullisemmin, jos apteekkisääntelyä kehitettäisiin.

Selvitystyön tuloksena valmistuneelta listalta löytyy muun muassa ehdotus siitä, että lääkkeiden hintaa määrittävää lääketaksaa tulisi alentaa. Vaihtoehtoisesti apteekkiveroa voitaisiin kiristää tai ulottaa kaikkeen apteekista tapahtuvaan myyntiin.

Tällä hetkellä apteekit maksavat apteekkiveroa pääsääntöisesti vain lääkemyynnistä, vaikka apteekeista myydään muutakin kuin lääkkeitä, esimerkiksi kosmetiikkaa ja luonnontuotteita.

Hintakilpailua lääkkeissä voisi käydä siten, että kiinteän hinnan sijaan itsehoitolääkkeille asetettaisiin hintakatto ja reseptilääkkeissä sallittaisiin hintakilpailu apteekkien toimitusmaksulla.

Lisäksi ehdotuksessa sallittaisiin valittujen itsehoitolääkkeiden myynti myös muissa myyntipaikoissa kuin apteekeissa silloin, kun lääkeviranomainen katsoo sen turvalliseksi.

Näin on lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa.

Myös Apteekkariliitto on sitä mieltä, että ala kaipaa uudistusta, mutta se tulisi tehdä hallitusti.

Liitto on tehnyt oman ehdotuksensa viime kesänä. Tuo malli laskisi muun muassa reseptilääkkeiden hintoja keskimäärin 4,3 prosenttia ja kalliimpia lääkkeitä jopa 9 prosenttia.

Suomessa on nyt noin 600 apteekkiyrittäjää. Apteekkariliiton mukaan apteekkien omistuksen vapauttaminen johtaisi nopeasti omistuksen keskittymiseen. Näin on käynyt Ruotsissa ja Norjassa.

Nykyinen suomalainen apteekkimalli takaa ennen kaikkea sen, että lääkemyynnin verot jäävät Suomeen.