Arjen peruspalvelut tulevaisuudessa – mistä, miten ja koska?

Aluevaalit ovat käsillä ja kuuluisaa sote-uudistusta ryhdytään vauhdilla toimeenpanemaan keväällä hyvinvointialueilla. Nyt meillä on siis ainutlaatuinen mahdollisuus luoda uudenlaisia, aiempaa asiakaslähtöisempiä palvelukokonaisuuksia satakuntalaisille.

Jotta uudistus ei merkitsisi vain työnantajaorganisaation nimen vaihtumista henkilöstön palkkalaskelmissa, joudutaan miettimään miten sote-uudistuksen tavoitteet (tasavertaiset, aiempaa paremmat palvelut ja samalla kustannusten nousuvauhdin hillintä) voitaisiin saavuttaa.

Väistämättä joudumme kehittämään sekä palveluverkon rakennetta että palvelujen sisältöä. Ihannetilanteessa Satasotessa olisi saumattomasti yhteensovitetut sosiaali- ja terveyspuolen palvelut, ja asiakas pääsisi yhdellä yhteydenotolla nopeasti tarvitsemaansa palveluun. Peruspalvelut olisivat lähellä, asiakkaan tarpeen ja toimintakyvyn mukaan fyysisesti lähellä tai helposti saavutettavana digipalveluna.

Mitä on siis tehtävä, että saataisiin aiempaa parempia palveluja kohtuullisin kustannuksin? Mielestäni hyvinvointialueelle pitäisi saada nopeasti käyttöön yksi yhteinen potilastietojärjestelmä, muuten emme pysty järkeistämään nykyisiä palveluita ja kehittämään uudentyyppisiä kustannustehokkaita toimintatapoja kuten combilanssi-toimintaa.

Lisäksi henkilöstön palveluohjaukseen kouluttaminen on suuri projekti. Ongelmien ennaltaehkäisyyn on panostettava yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa, esimerkiksi mielenterveystyössä ja kansantautien ehkäisyssä.

Aluevaalien äänestysaktiivisuuteen kannustaen

Päivi Mäkelä

apteekkari, aluevaaliehdokas (kesk., sit.)​, Rauma