Asenne ratkaisee mopoilussakin

Useassa kunnassa käydään keskustelua moposuorista tälläkin hetkellä. Asia on ollut esillä myös Raumalla ja Eurajoella. Raumalla suoralle ei ole lähdetty vielä aktiivisesti paikkaa hakemaan, mutta Eurajoella ollaan jo hankkeessa pidemmällä.

Eurajoki päätti kesäkuussa ohjata kunnan varoja sekä nuorison mopoiluharrastukseen että siihen liittyvien lieveilmiöiden vähentämiseen. Kunnanvaltuusto myönsi tuolloin kunnanviraston ja yhteiskoulun piha-alueiden liikenneturvallisuusjärjestelyihin yhteensä 50 000 euroa.

Mopojen harjoittelualueen eli moposuoran toteuttamiseen myönnettiin 20 000 euroa. Suunnittelu on tarkoitus toteuttaa yhdessä mopoilijoiden kanssa.

Moposuorilla tarkoitetaan kaupungin, kunnan tai muun toimijan mopoilulle osoittamia alueita, joissa vapaa temppuilu ajoneuvoilla on sallittu.

Liikenneturvan mukaan moposuorien liikennekäyttäytymistä parantavasta vaikutuksesta ei kuitenkaan ole näyttöä.

Moposuorilla temppuillaan, keulitaan ja poltetaan kumia. Mukana saattaa olla mopoilijoiden lisäksi moottoripyörillä tai nelipyöräisillä ajavia.

Liikenneturvan mukaan vapaan moposuoran sijaan ajoharjoittelun tulisikin olla ohjattua. Tällöin nuoria voidaan kohdata ja heidän kanssaan voidaan jutella liikenteeseen liittyvistä asenteista ja turvallisen liikkumisen teemoista.

Pelkkä ajotaitojen harjoitteleminen ei takaa liikenneturvallisuutta. Pelkkien ajoneuvon hallintataitojen kehittäminen voi jopa heikentää turvallisuutta. Liikenteessä kuljettajan asenne ja motiivi ovat ratkaisevia tekijöitä. Kun mopoilija on motivoitunut ajamaan turvallisesti, hän pärjää vähäisemmilläkin teknisillä taidoilla.

Riskit ovat aina siellä, missä riskeihin taipuvainen kuljettajakin on. Riskejä ottavat kuljettajat saattavat innostua liikaakin rataolosuhteista.

Liikenneturva on huolissaan myös siitä, ettei riskikuljettajien paineiden purkaminen jää välttämättä vain radalle. Voi olla, että moposuoralla hankittu kuvitteellinen varmuus omista taidoista leviää jokapäiväiseen liikenteeseen.