Asiakas, kuntakenttä ja keskusta häviävät maakunnallisessa sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksen ”viitan” alla ollaan siirtymässä maakuntahallintoon ja maakuntavaaleihin. Kuka uudistuksessa voittaa, jos ja kun hallituksen hanke toteutuu. Suuri häviäjä on kuntakenttä, sen asema murenee. Tulevassa soteratkaisuissa erityisesti pienille kunnille jää vain sopeutujan rooli.

Puhutaan ja kirjoitetaan, että valta siirtyy maakunnille. Asia ei ole näin yksinkertainen. Sanon, että sote-asioiden järjestämisvastuu siirtyy kyllä maakuntahallinnolle. On liioiteltua puhua maakunnallisesta vallankäytöstä ja itsehallinnosta. Nimittäin eduskuntaan juuri ehtineet sote-lait antavat sosiaali- ja

terveys- ministeriölle sekä aluehallintovirastoille tiukat suitset tulevan maakunnallisen sotetoiminnan ohjaamiseen.

Maallikkona ihmettelen myös sitä, miksi keskusta, joka nyt on isännän paikalla laajasti kuntakentässä, ajaa kiivaasti maakuntahallintoa. Keskusta ajaa itsensä täysin paitsioon. Se on pienpuolue maakuntakeskuksissa. Niiden äänillä kuitenkin muodostetaan tulevat maakuntavaltuustot.

Käytän esimerkkinä Satakuntaa. Maakunnassa on noin 216 000 asukasta. Porissa on noin 84 000 ja Raumalla 40 000 asukasta. Äänivaltaisia vaaleissa on samassa suhteessa, siis näissä kahdessa kaupungissa on yli puolet äänivallasta.

Tulevissa maakuntavaaleissa noudatetaan tiettävästi samaa suhteellista vaalitapaa kuin kunta-, eduskunta- ja EU-vaaleissa. Porin ja Rauman maakuntavaaliehdokkaat tulevat saamaan valtaosan maakuntavaltuustopaikoista. Maakunnan muista kunnista olevia ehdokkaita tulee valituksi vain muutama.

Entä mitkä puolueet pärjäävät, jos vaalit olisivat nyt. Sdp tulisi juhlimaan kirkkaasti ensimmäistä maakuntavaalivoittoaan. Kakkossijasta kamppailisivat kokoomus ja perussuomalaiset. Poliittiselta rakenteeltaan Satakunnan kaltaisia maakuntia on Suomessa paljon.

Maakuntakeskuskaupungit voittavat uudistuksessa. Selvät haja-asutusalueet tulevat lähivuosina kamppailemaan viimeisistä julkisista lähipalveluista. Muuttoliike jatkuu ja vahvistuu. Palveluita välttämättä tarvitsevat ikäihmiset ja erityisryhmät joutuvat muuttamaan palveluiden perässä kotiseuduiltaan.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos