Auringonnousun ala

Kuva: Mirja Kauppila-Laine

Kun metsäteollisuusyhtiö alkaa valmistaa uusiutuvaa dieseliä, solukasvatusgeeliä, tai haavanhoitotuotteita palovammojen parantamiseen, on korkea aika alkaa puhua uudesta metsäteollisuudesta.

Uusia, entistä arvokkaampia tuotteita kehitetään ja kestävästi hoidetut metsät mahdollistavat perinteisten tuotteiden rinnalle uusia innovaatiotuotteita.

Maailman väestö, mutta myös vauraus kasvaa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana kehittyvissä talouksissa on kaksi miljardia uutta keskituloista kuluttajaa.

Luonnonvaroja on kuitenkin rajallisesti. Osa niistä on uusiutuvia - toiset taas eivät.

Uusiutumattomat luonnonvarat voi kerran käyttää ja kenties kierrättää, mutta tilalle ei tule uutta.

Uusiutumattomien hyödyntäminen on myös ilmastonmuutosta kiihdyttävää.

Uusiutuvat luonnonvarat, kuten puu, ovat ainoa kestävä keino vastata kasvavaan kulutuskysyntään. Siksi metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat erinomaiset.

Uusiutuvasta puusta valmistetuilla tuotteilla voidaan tulevaisuudessa korvata fossiilisen talouden ratkaisumalleja.

Puun korjuu, teollinen jalostaminen ja lopullisten tuotteiden myyminen maailman markkinoille on aina tuonut leipää suomalaiseen pöytään - ja niin myös tulevaisuudessa.

Innovoimme ratkaisuja vähähiiliseen tulevaisuuteen. Halu torjua ilmastonmuutosta on osaltaan vauhdittanut metsäteollisuuden uudistumista.

Valmistamme puusta yhä moninaisempia vientituotteita, joilla voidaan korvata ilmastolle haitallisempia materiaaleja. Samaan aikaan panostamme osaltamme siihen, että metsämme säilyvät terveinä ja hyvässä kasvukunnossa.

UPM luo uutta liiketoimintaa kehittyneiden biopolttoaineiden, biokemikaalien ja biokomposiittien ympärillä.

Ensimmäinen merkittävä askel oli Lappeenrannassa käynnistynyt maailman ensimmäinen puupohjaista kehittynyttä dieseliä valmistava biojalostamo. Lappeenrannan biojalostamo on metsäteollisuuden murroskauden ensimmäinen investointi uuteen, innovatiiviseen tuotantolaitokseen Suomessa.

Tällä hetkellä selvitämme edellytyksiä biopolttoaineinvestoinnille Kotkaan ja biokemikaali-investoinnille Saksaan.

Myös Biomedical-sovelluksia kehitetään: esimerkiksi UPM on kehittänyt syöpäsolututkimuksessa käytettävän puupohjaisen solukasvatusgeelin ja HUS:n koekäytössä olevat palovammalaastarit.

Kilpailukykyinen teollisuus on perusedellytys kasvulle ja innovaatiotoiminnalle. Liiketoiminta, joka tuottaa positiivista kassavirtaa mahdollistaa kasvuinvestoinnit sekä panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Uusi syntyy siis olemassa olevan avulla.

Jos haluaa pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, on oltava tehokkaimpien joukossa ja pysyttävä mukana kehityksessä. Esimerkiksi UPM:n tuotantolaitokset Euroopassa kilpailevat keskenään toimituksista ja tuotanto tehdään aina kustannuskilpailukykyisimmissä yksiköissä.

Yhtiöt tekevät jatkuvasti taloudellisia ja toiminnallisia tehostamistoimia, joilla tavoitellaan parempaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Tämä on myös arkea Rauman tehtaillamme.

Tehtailla ja yrityksissä tapahtuvan työn lisäksi toimintaympäristön kehityksellä on merkityksensä.

Suomen kilpailukykyhaaste ei ratkea yhdellä yksittäisellä poliittisella päätöksellä. Se edellyttää johdonmukaisuutta ja määrätietoisia päätöksiä usealla politiikkalohkolla.

Metsäteollisuuden logistiikan kilpailukykyä on mahdollista parantaa merkittävästi, puun tarjontaa voidaan kasvattaa edistämällä aktiivista metsänomistajuutta, kustannustehokas energia on turvattavissa ja innovaatiorahoitusta voidaan kohdentaa yhä enemmän uusien tuotteiden kaupallistamiseen.

Raaka-aineiden tehokas käyttö, kierrättäminen ja ylipäänsä kestävä kulutus ovat tekijöitä joihin uusiutuvaan puuhun perustuvat biometsäteollisuuden tuotteet tarjoavat hyvän ratkaisun.

Uusiutuvat ja vastuulliset tuotteet sekä innovaatiot, jotka korvaavat fossiilisen talouden ratkaisumalleja, ovat vahvasti UPM:n ja suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuutta.

”Halu torjua ilmastonmuutosta on osaltaan vauhdittanut metsäteollisuuden uudistumista.”

Johtaja, yhteiskunta- ja mediasuhteet, UPM.

Kirjoittaja puhuu tulevaisuusseminaarissa Raumalla 17.8.