Avoimuudella elinvoimaa

Maanantaina 11.11.2019 kaupunginvaltuusto päätti alkuperäisestä vvr-ohjausryhmän ehdotuksesta poiketen säilyttää eteläisen Rauman kolme koulua.

Ennen kuin päätöksestä ehti kulua edes yhtä viikkoa, Länsi-Suomi julisti pääkirjoituksessaan, että päätös on vain väliaikainen jatkoaika. Kirjoitus aiheutti hämmennystä, ja herätti kysymyksen, ovatko paljon puheena olleet ulkoistamiset edenneet niin, että Rauman kaupungin viestintä on jo siirretty paikalliselle medialle.

Koemme, että kuluneen syksyn aikana keskusteluyhteys sekä viranhaltijoiden että valtuutettujen kanssa on ollut toimiva. Sujuvan vuorovaikutuksen sekä tuoreen avoimuutta ja yhteisöllisyyttä edistävän elinvoimaohjelman perusteella ajattelimme, että asiat etenevät toisin.

Odotimme, että päätöksen jälkeen kaupunki tiedottaa suunnitelmista sekä päätöksen vaikutuksista kuntalaisille ja heitä edustaville valtuutetuille. Onkin hämmentävää, että lehti, jonka paikallisena mediana pitäisi avoimesti ja tasapuolisesti uutisoida kaupungin asioista, lähtee ensimmäisenä kertomaan valtuuston päätöksen seurauksista ennen kuin viranhaltijat ehtivät tiedottaa mitään.

Toivomme, että paikallinen media tukee osaltaan Rauman vetovoimaisuutta edistävää keskusteluilmapiiriä eikä lietso eripuraa. Kenen etu on, että samaan aikaan, kun Rauma pyrkii olemaan houkutteleva kotikunta uusille lapsiperheille, täällä jo olevia syyllistetään?

Mikä on se pääkirjoituksen otsikossa mainittu ongelma, joka yhä jäi? Ne Rauman eteläisillä alueilla yhä asuvat lapsiperheetkö? Monesta perheestä käydään työssä muualla kuin Raumalla. Syy Raumalla asumiseen on toimiva arki.

Aiemmassa Länsi-Suomen pääkirjoituksessa asuinpaikan valintaperusteet on hyvin kiteytetty: "Koska elämä ei kuitenkaan ole vain työtä ja toimeentuloa, tulevalta kotikunnalta odotetaan myös kattavasti muita palveluita. Lapsiperheiden vaakakupissa painavat päivähoito ja kouluasiat. Tieto hyvästä hallinnosta ja mukavasta ilmapiiristä leviää laajalle mutta huhut huonosta vielä laajemmalle." (LS 8.6.2016).

Luotamme, että muodostettu keskusteluyhteys kaupungin, päättäjien ja kuntalaisten kesken kehittyy entisestään ja hyödyttää siten Raumaa tavoitteissa olla houkutteleva kunta asua ja elää.

Kodisjoen koulun vanhempainyhdistys ry

Kortelan koulun vanhempainyhdistys ry

Vasaraisten koulun vanhempainyhdistys ry

Lisää aiheesta

Talousohjelma on ohi mutta ongelma jäi