Avustajien palkkoja tulisi nostaa, ei laskea

Satakunnan hyvinvointialueella on suunniteltu palkanalennusta, taas kerran naisvaltaisen ja matalapalkkaisen alan työntekijöille.

Kyseessä on vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat. Apua tarvitsevat henkilöt ovat saaneet sosiaalitoimen kautta päätöksen oikeudesta henkilökohtaiseen avustamiseen.

Aluehallituksen käsittelyssä on ehdotus yhtenäistää kaikkien avustajien palkka 11,31 euroa/tunti. Jos kyseisen avustajan työnantaja on Heta-liitossa, jolloin maksetaan työehtosopimusten edellyttämää palkkaa, tarkoittaisi se melko suurta palkanalennusta.

Uusia avustajia haetaan jo tällä suunnitellulla tuntipalkalla.

Avustajat ovat pääsääntöisesti osa-aikaisia työntekijöitä, opiskelijoita, kotiäitejä, eläkeläisiä, ja työttömiä. Koska verotuksessa on oman käytön kilometrikorvauksen omavastuu 750 euroa, jää työmatkat, kuten työvaatteetkin maksettavaksi palkasta.

Avustajan palkka on monelle tärkeä tulonlähde.

Ostovoima vähenee kodeissa jo nyt ja joudutaan harkitsemaan, mitä ja missä ostoksia tehdään. Esitämmekin vaatimuksen, että avustajien palkka pitää nostaa, ei laskea.

Tällä tavalla saamme alalle lisää työvoimaa. Jo nyt on työvoimapula, se on helposti tarkistettavissa.

Me allekirjoittaneet emme ole sitä mieltä, että maahanmuuttajien lyhyt kielikurssitus avustajiksi, kuten Porissa on suunnitteilla, olisi oikea ratkaisu.

Avustettavissa on hyvin paljon henkilöitä joilla on erityyppisiä kommunikaatiovaikeuksia. Niiden tulkitseminen jopa samaa äidinkieltä osaavilla on haasteellista.

Kristiina Joki-Vogelainen ja Eija Sand

Rauma