Crusell-viikon tukijat ja luonnonsuojelu

Crusell-viikon tukijat ja luonnonsuojelu Crusell-viikko teki yhteistyötä WWF Suomen kanssa ilmastotoimien puolesta. Pääsymaksutuloista luovutettiin osa ilmastotyöhön.

Uudessakaupungissa jo tehtyä ilmasto- ja vesiensuojelutyötä ei juurikaan huomioitu. Lannoitetehdas Kemira/Yara ovat olleet Crusell-viikkojen taloudellisia tukijoita alusta asti. Yarankin edustajaa voisi joskus haastatella siitä, kuinka entinen saastuttaja on sijoittanut satoja miljoonia euroja tehtaan kehittämiseen sekä vesien ja ilmaston suojelemiseen.

Sopiva haastattelija olisi voinut olla uusikaupunkilainen ex-päätoimittaja, joka tuntee tehtaan historian ja ymmärtää kokonaisuuden. Lehtien ympäristötoimittajat ovat harvoin tehneet tehtaasta tasapuolista lehtijuttua. Useimpien mielestä tehtaan valmistama tuote, lannoite on väärä.

Osa Itä-Euroopan lannoitetehtaista on antanut huonon kuvan alan teollisuudesta, siellä on toiminta perustunut salailuun, testien väärentämiseen ja muunneltuun totuuteen.

Uudenkaupungin raakavesihuolto saatiin kuntoon 1960-luvulla lannoitetehtaan ansiosta, kun tehtiin makeanvedenallas. Vettä toimitetaan myös naapurikuntiin. Nykyisin tällaisen altaan toteuttaminen olisi lähes mahdotonta ympäristöhallinnon ja luonnonsuojelijoiden vastustuksen takia.

Nyt EU:ssa puuhataan myös vesistöjen ennallistamista. Toivottavasti se ei koske sentään makeanvedenallasta.

Tehdas on maksanut huomattavat yhteisöverot kaupungille. Urakoitsijoiden tuloista ja työntekijöiden palkoista ovat hyötyneet niin valtio kuin työntekijöiden kotikunnat. Myös tehtaan kerrannaisvaikutukset ovat olleet suuret alueen taloudelle. Teollisuuden työpaikat ovat alueelle tärkeitä, myös tulevaisuudessa. Niin tärkeä kuin luonnonsuojelu onkin, tarvitaan siihen taloudellisia resursseja.

Paikallislehdessä konserttiin osallistuja toivoi, että paikallisjunalla olisi pitänyt päästä Uuteenkaupunkiin. Tuleva suunniteltu paikallisjunaliikenne on mahdollista, koska lannoitetehdas on käyttänyt junakuljetuksia, ja rata on tämän takia kunnostettu ja sähköistetty. Ilman Yaraa rata olisi ratahallinnon puolesta laitettu uinumaan.

Kuluvan kesän aikana on puhuttu eriarvoisuudesta ja rasismista. EU:ssa luonnonsuojelun nimissä eriarvoistetaan hankkeita. Kalantiin rakennetaan Suomen kannalta tärkeää aurin- kovoimalaa. Metsää hakattiin v oimalan tieltä lähes 200 hehtaaria, mikä mahdollistaa hank- keen toteutumisen.

Lähellä on maatila, joka haluai- si laajentaa nautakasvattamoa muutamilla aareilla. Se ei ole kuitenkaan mahdollista, koska puiden kaataminen rakennuspaikalta aiheuttaa metsäkatoa. Lihan markkinointi ei olisi enää mahdollista kyseiseltä tilalta.

Mika Munkki

Vehmaa