Diabeteksen hoidon on toimittava koko hyvinvointialueella

Kirjoittajan tietojen mukaan diabeteksen hoitosuunnitelmia ei ole tehty muun muassa Rauman seudulla.
Kirjoittajan tietojen mukaan diabeteksen hoitosuunnitelmia ei ole tehty muun muassa Rauman seudulla. Kuva: arkisto/Juha Sinisalo

THL:n ylläpitämän diabeteksen laaturekisterin mukaan Satasoten hyvinvointialue on kaikissa mittauksissa sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavien hoitotasapainossa Suomen keskitason alapuolella.

Hyvinvointialueen tulisi siis suhtautua diabeteksen hoitoon vakavasti, sillä huonosti hoidettuna diabetes aiheuttaa lisäsairauksia, jotka tulevat yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi kuin asianmukaiseen hoitoon panostaminen.

Lain edellyttämä diabeetikoiden hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä lääkärin kanssa. Suunnitelman perusteella määritellään diabeetikon hoidon tavoitteet, hänen tarvitsemansa hoitotarvikkeet ja tutkimukset, kuten silmänpohjakuvaukset, verikokeet, jalkojen tutkimukset, pääsy diabeteshoitajan ja -lääkärin vastaanotolle sekä yleensäkin säännöllinen hoidon seuranta.

Ennen Satasoten hyvinvointialueeseen siirtymistä diabeetikot ovat kuitenkin olleet maakunnassamme eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä päin maakuntaa sattuvat asumaan. Saamamme palautteen mukaan hoitosuunnitelmia ei ole tehty Rauman tai Huittisten alueella.

Myöskään Satasairaalassa tehdyt hoitosuunnitelmat eivät ole ainakaan Porin alueella siirtyneet asianmukaisesti hoitotarvikejakeluun tai hoitosuunnitelma on tosiasiallisesti mitätöity hoitotarvikejakelussa.

On kerrottu tilanteista, joissa hoitavan lääkärin kanssa arvioitu hoitotarvikemäärä on hoitotarvikejakelussa linjattu todellista tarvetta pienemmäksi. Näin on toimittu esimerkiksi verensokerin mittausliuskojen ja glukoosisensorien kohdalla.

Ongelmia on ollut myös diabeteksen hoitotarvikkeiden, erityisesti verensokerimittareiden ja insuliinipumppujen sekä pumppujen osien saamisessa. Lisäksi olemme saaneet palautetta joustamattomista käytännöistä yksilöllisen tarpeen mukaisten hoitotarvikkeiden myöntämisessä silloin, kun tarvittu hoitotarvike ei ole kuulunut kunnan sopimushankintojen piiriin.

Hyvinvointialueen sisällä diabeteshoidon saatavuus pitäisi olla tasapuolinen kaikille ja noudattaa lakisääteisiä velvoitteita. Siksi lähetimme jo hyvissä ajoin, tarkemmin sanoen 27.10.2023 hyvinvointialueelle aloitteen, jossa ehdotimme useita toimenpiteitä, muun muassa diabeteksen hoidon osaamiskeskuksen tai -verkoston perustamista maakunnan alueelle, jonne vaativa diabeteksen hoito keskitettäisiin.

Satasoten hallintosäännön mukaan ”Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.” 13.3.2023 saimme vastauksen, jossa kerrottiin, että asian arvioitu käsittelyaika on maaliskuun loppuun mennessä.

Odotamme hyvinvointialueelta toimia yhtäläisen ja toimivan diabeteksen hoidon turvaamiseksi koko maakunnan alueella.

Katja Ukkonen

Puheenjohtaja, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry

Asko Hosike

Puheenjohtaja, Huittisten Seudun Diabetesyhdistys ry

Helena Rannikko

Puheenjohtaja, Kankaanpään seudun Diabetesyhdistys ry

Tuomas Zacheus

Puheenjohtaja, Porin Seudun Diabeetikot ry