Digitaidot eivät synny itsestään

Nuoret kokevat, että he jäävät liian yksin digitaalisten palvelujen ja digitaalisen asioinnin opettelussa. Tämä ehkä yllättäväkin asia ilmenee Digi- ja väestöviraston julkaisemasta ”Nuorten digitaidot” -kartoituksesta.

Pelkästään ns. diginatiivius ei takaa taitoja toimia digitaalisessa maailmassa, vaan taitoja on aktiivisesti opetettava myös nuorille.

Digitaalisten palveluiden käytön ongelmakohdat liittyvät nuorilla palvelujen löydettävyyteen, ymmärrettävyyteen ja käytettävyyteen.

Kynnys ottaa yhteyttä palvelua tarjoavaan tahoon voi olla korkea, jos nuori ei tiedä, miten toimia tai tuntee, että hän ei osaa kommunikoida häneltä odotetulla tavalla.

Paljon puhuttu diginatiivius viittaa vain ajankohtaan, jolloin henkilö on syntynyt. Se, että on syntynyt digiaikana, ei siis takaa automaattisesti digitaitoja. Ne ovat opeteltavia asioita samoin kuten lukeminen ja kirjoittaminenkin.

Nyt julkaistu kartoitus osoittaa, että tuudittaudumme liikaa siihen, että kaikki nuoret ovat taitavia laitteiden käyttäjiä.

Nuorilla voi kuitenkin olla vaikeuksia esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman käytössä, liitteiden lisäämisessä ja tiedostomuodon muuttamisessa, koska niitä ei ole koskaan opetettu heille. Niitä taitoja nuori tarvitsee harvoin esimerkiksi some-palveluissa.

Digitaalisten välineiden käyttötaitojen lisäksi kartoituksessa korostuu nuorten kokemat haasteet hoitaa erilaisia elämäntilanteisiin liittyviä asioita. Nuoria ei osata valmistaa riittävästi digitaaliseen asiointiin, lomakkeiden täyttämiseen tai työhakemusten laatimiseen.

Nuoret kokevat, että koulutuksen tulisi antaa paremmat eväät käyttää ja ymmärtää tarjolla olevia palveluita.

Jos taitoja ei opeteta edes koulussa, voivat ne jäädä kokonaan oppimatta.

Parhaillaan vietetään Digitukiviikkoa, joka haastaa oppimaan ja opettamaan arjen digitaitoja sekä keskustelemaan aiheen tiimoilta.

Digitalisaation kohdalla kyse on kuitenkin pysyvästä muutoksesta, eikä vain ohimenevästä ilmiöstä. Siksi digitaidot ovat tämän päivän kansalaistaitoja.