Donald Trumpin toiminnasta on myös opittavaa

Pohjois-Amerikka on vapaan maailman talouden esikuva.

Amerikan historiassa niin monta kertaa ihminen on pilannut ahneudella nämä ihanteet.

Presidentti Donald Trump päätti, että USA ottaa käyttöön 15–25 prosentin suojatullit alumiinille sekä teräkselle.

Samalla Trump ilmoitti, että mikäli muu maailma asettaa vastatullit Amerikkalaisille tuotteille, USA asettaa lisää tulleja mm. EU- maiden tuotteille.

Näin USA on usein itsenäisyytensä alusta alkaen toiminut. Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto tukevat ja rahoittavat alikehittyneitä sekä nousevia maita.

Maailman kauppajärjestö (VTO) valvoo toimintaa.

USA:lla on keskeinen rooli näiden järjestöjen toiminnassa, kun seurataan, että nousevat maat noudattavat vapaata kauppaa ja markkinataloutta.

USA on aina hyvin tarkasti suojellut eri menetelmin omaa valuuttaansa sekä talous- ja kauppapolitiikkaansa.

Toki valtion budjetit ovat säännöllisesti yli pursuavia. Kansainvälisessä taloudessa laskukauden jälkeen tulee nousukausi. Kyllä nousuvesi nostaa kaikki veneet ylös.

USA on voinut nauttia nykyisestä nousukaudesta pitkään.

Eivät markkinoiden emämaassakaan kaikki alat ole lähteneet nousuun. Näitä aloja mm. on metallurgia, jalometallit sekä terästeollisuus. Autoteollisuus on myös kauan nikotellut.

USA:ssa on paljon aloja, joilla teollisuus on vanhentunutta. Teollisuutta, jossa on unohdettu investoinnit, tuotekehitys, tutkimus sekä markkinointi.

Yritykset ovat investointien sijasta jakaneet tulokset johtajille bonuksina sekä omistajille ja osakkeenomistajille liiassa määrin osinkoina.

Nyt jälleen lähdetään Trumpin toimin suojelemaan vanhentunutta teollisuutta ja tuotantoa suojatulleilla.

Näin USA suojeli kymmeniä vuosia omaa autoteollisuuttaan epätervein kilpailua heikentävin menetelmin. Kunnes vuonna 2009 GM meni konkurssiin, maksattaen Amerikan veronmaksajilla tyrmistyttävät 57 miljardia dollaria.

Ei vippaskonstein nousuvesikään nosta kaikkia vuotavia veneitä ylös.

Opiksi meille suomalaisille. Huolehditaan, että tuotantolaitoksemme ovat kaikilta osin kilpailukykyisiä.

Kyllä sopimusten, asianmukaisen paikallisen sopimisen, työnantajien ja henkilökunnan yhteistyö bisneksessä on valtava voima.

Ei myöskään unohdeta koulutusta työpaikoilla. Näin säilytetään työpaikat.

Suojatullit ja protektionismi ei ole ratkaisu oleviin ja tuleviin haasteisiin.

Donald Trump, sinulla on täysin vanhentuneet, maailmankaupalle vaaralliset menetelmät.

Toivotaan, että kuluvan kahden viikon aikana myös EU:n kannalta tyydyttävät ratkaisut löytyvät.

Kauppasota ei ole hyvä ratkaisu.

Kyllä Donald Trump on myös osin oikeassa. Suuret alumiinin ja teräksen tuottajat epätervein valtioiden tuilla trumppaavat tuotteitaan mm. Amerikkaan. Tämän toiminnan on myös samalla loputtava.

Joutomies