Edelleen terveys ja turvallisuus edellä

Olemme Suomessa valmistautuneet kuntavaaliin. Vaalikeskustelua olemme käyneet, kuin olisi kysymyksessä valtiolliset vaalit. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli edellisen hallituksen valtiovarainministeri. Puheensa hän aloittaa, todeten kuinka hallitus toteutti yli 100 000 uutta työpaikkaa. Näin hän puolustaa edellisen hallituksen kilpailukykysopimusta.

Otetaan tämä sopimus suurennuslasin alle, verrataan Ruotsiin. Siellä nousukausi alkoi noin kaksi vuotta aikaisemmin kuin Suomessa. Ruotsi toteutti elvyttävää talouspolitiikkaa. Tällä menetelmällä Ruotsiin luotiin noin 250 000 uutta työpaikkaa. Samalla Ruotsi pääsi hyötymään kansainvälisestä nousukaudesta kaksi vuotta aikaisemmin.

Vastaavasti Suomi ajautui lamaan. Suomi ei elvyttänyt, vaan toteutti laajaa leikkauspolitiikkaa. Tästä huolimatta valtion velka kasvoi noin kaksi miljardia euroa. Suomi pääsi hyötymään kansainvälisestä nousukaudesta kaksi vuotta Ruotsia myöhemmin.

Kilpailukykysopimuksella maamme elinkeinoelämä sai lisäarvoa yli 12 prosenttia. Näin tämä hyöty meni yrittäjille, työnantajille. Sopimuksen tarkoituskin oli alentaa työn kustannuksia, ja näin parantaa kilpailukykyä, sekä lisätä investointeja. Investoinnit eivät suhteessa lisääntyneet. Suomen kaikki yritykset hyötyivät kikystä yli kolme miljardia euroa.

Kikyllä sovittiin yksi vuosi ilman palkankorotuksia. Työaikoja pidennettiin ilman kompensaatiota. Sosiaaliturvamaksuja siirrettiin yrityksiltä palkansaajille. Julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikattiin 30 prosentilla. Tämän lisäksi valtionosuuksia karsittiin. Kunnille tämä oli pirullinen verotuloja pienentävä sopimus.

Kunnille merkittävin verotulojen lähde on ansiotulovero. Valtiolle merkittävin on arvonlisävero. Näin sopimus köyhdytti kansalaisia ja kuntia.

Nykyisellä hallituksella oli hyvä ohjelma. Kunnes kaikki suunnitelmat peittyivät koronapandemian alle. Eri valtioiden, miljardituilla on pidetty niin valtioiden, kuntien, yritysten sekä kansalaisten talouksia koossa.

Petteri Orpo, meidän tulee näin vaikeanakin aikana saada taloutemme kuntoon ja elinkeinommetoimimaan. Tässä tilanteessa paras vaihtoehto on elvyttävä politiikka. Hallituksen on laadittava taloutta tasapainottavat suunnitelmat niin lyhyen kuin pitemmälle ajanjaksolle.

Vieläkin terveys ja turvallisuus edellä.

Markku Palonen