Edistetään yhdessä osallisuutta hoitotyössä

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietettiin viidettä kertaa. Tämän vuoden teemana on osallisuus.

Hoitotyössä osallisuutta tuetaan vuorovaikutuksella ja ottamalla asiakkaat, potilaat sekä läheiset, mukaan hoitoprosessin kaikkiin vaiheisiin.

Hoitajat työskentelevät usein hyvin haavoittuvassa asemassa tai kriittisessä tilanteessa olevien ihmisten kanssa ja siksi heiltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja.

Osallisuutta hoitoon vahvistaa mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoon ja esittää siihen liittyviä toiveita. Myös hoitopäätösten tekeminen yhdessä on todettu edistävän omien mieltymysten esiin tuomista ja tasaavan perinteistä hoitaja-hoidettava-voimasuhdetta.

Varhaiskasvatuksessa aikuisilla on merkittävä rooli pienten lasten osallisuuden tukemisessa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että lapsi voi ikätasonsa mukaisesti päättää hänelle sopivista asioista, kuten mitä hän haluaa leikkiä.

Koulutetut hoitajat ovat keskeisessä asemassa laadukkaan ja turvallisen hoidon toteutuksessa. Heillä on ammattitaitoa ja osaamista arvioida yksilöllisiä tarpeita sekä taitoa huomioida oikea-aikaisesti mahdollisia haittoja ja epäkohtia.

Yhä useammassa tilanteessa hoitajamitoitus ei ole riittävä turvaamaan hyvää hoitoa. Tällaisissa tilanteissa sosiaalihuollossa työskentelevä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän itse huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.

Varhaiskasvatuksessa ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuviin epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulevat nopeasti tietoon ja niihin voidaan puuttua ajoissa.

Hoitajilla on jo pitkään ollut käytössä vaaratapahtumien ilmoitusmenettely, mutta potilaiden ja omaisten on tärkeä tietää, että myös he voivat tehdä ilmoituksen. Huomatessaan puutteita potilasturvallisuudessa asia tulee ottaa heti puheeksi henkilökunnan kanssa, mutta sen lisäksi he voivat tehdä anonyymin vaaratapahtumailmoituksen.

Sen tekeminen ei ole koskaan turhaa, ja kannustankin kaikkia tekemään ilmoituksen. Siten voimme estää vakavia vaaratapahtumia.

Asiakkaiden ja potilaiden ääni kuuluville!

Silja Paavola

puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer