Ehdoton totuus kaikesta

Lukevan yleisön nöyränä ja pyyteettömänä palvelijana olen koonnut alkusyksyn tavallisimmat puheenaiheet tähän koosteeseen. Esitän samalla niihin nk. lopullisen ratkaisun, minkä jälkeen keskustelu näistä asioista voidaan lopettaa.