Ei ole tarkoituksenmukaista lopettaa Rauman kampusta

Opekas ry yhdessä muiden Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, Rauman kampuksen aine- ja harrastejärjestöjen kanssa vastustaa jyrkästi Turun yliopiston talouden tasapainotusohjelman kasvatustieteiden tiedekunnan osuutta. Talouden tasapainotusohjelmassa mainitaan mahdollisuus luopua osasta etäkampuksia, tässä tapauksessa Rauman kampuksesta.

Rauman kampuksella koulutetaan luokanopettajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja käsityön aineenopettajia. Lisäksi Rauman kampuksella pystyy opiskelemaan kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa sekä varhaiskasvatuksen maisteriohjelman ja opettajankoulutuksen sivuaineopintoja.

Saamiemme tietojen mukaan tasapainotusohjelmassa ehdotetaan käsityön aineenopettajien tutkinnon lakkauttamista kokonaan, sekä varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien koulutusohjelmien siirtämistä Turkuun. Toimet vaikuttaisivat myös Rauman Normaalikoulun ja päiväkoti Pikkunorssin toiminnan jatkumiseen. Pidämme ehdotuksia lakkautuksista ja siirroista käsittämättöminä tilanteessa, jossa opettajankoulutukseen tulisi panostaa enemmän.

Opettajankoulutus on ollut viime vuodet vahvasti esillä ahdinkonsa vuoksi. Pula varhaiskasvatuksen opettajista kasvaa ja sijaistarpeet ylittävät koulutetun tarjonnan. Opettajien työkuorman sietämättömyys on ollut usein mediassa keskustelun aiheena. Suomalaisen opettajankoulutuksen tulisi olla tällä hetkellä suuren tuen ja kehityksen kohteena, jotta maailman parhaimpiin lukeutuvat opettajankoulutus ja perusopetus pystytään takaamaan myös tulevaisuudessa.

Mahdollinen siirtäminen ja lakkauttaminen tulisivat mitä suurimmalla todennäköisyydellä lisäämään alueellisesti ja valtakunnallisesti pulaa opettajista sekä syventämään opetusalan kriisiä.

Rauman kampus on koko Suomen mittakaavassa merkittävä. Olemme kooltamme suuri, yli tuhannen opettajaopiskelijan laitos. Raumalta valmistuu Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueen ainoat varhaiskasvatuksen opettajat ja käsityön aineenopettajat. Lisäksi Rauman kampukselle on juuri valmistunut Suomen ensimmäinen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti Pikkunorssi.

Opettajia on koulutettu Raumalla vuodesta 1896 lähtien. Saamme opiskella, opettaa ja oppia historiallisessa ja ainutlaatuisessa miljöössä hyödyntäen Suomen viimeistä opetuskäyttöön tarkoitettua Seminaarin puutarhaa.

Opettajankoulutuksen mahdolliset siirrot ja lakkautukset vaikuttaisivat merkittävästi alueen opettajien saatavuuteen sekä Rauman kaupungin ja lähialueiden elinvoimaisuuteen. Turun opiskelutiloissa on jo tällä hetkellä täyttä ja kohtuuhintaisista opiskelija-asunnoista on pulaa. Mahdolliset siirrot aiheuttaisivat myös lisäkuormitusta jo kuormittuneille Turun opiskelijoiden terveyspalveluille.

Rauman kampuksen tilat ovat juuri remontoituja ja niissä hyödynnetään uutta opetusteknologiaa. Opiskelukaupunkina Rauma on kohtuuhintainen ja opiskelijamyönteinen. Ei voi olla tarkoituksenmukaista siirtää ja lakkauttaa kokonaisuutta, jossa on hyvä opiskella, ja jonka opiskelijoiden valmistumisprosentti on hyvällä tasolla.

Täällä eri opettajankoulutuslinjat kykenevät tekemään saumatonta yhteistyötä niin vapaa-ajan kuin opintojen sisältöjen suhteen. Koulutukseen panostaminen on aina sijoitus tulevaisuuteen.

Rauman opettajaopiskelijoiden puolella,
Opekas Ry
TK-Kilta Ry
Lokilta Ry
Lastopet Ry
Rausku Ry
Ylioppilasteatteri Qme Ry
Sempun Pallo Ry
Semppu Ensemble Ry
R.A.N.K
Pedagos

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Shokki Seminaarinmäellä: LS:n näkemässä esityksessä Rauman OKL on säästökohteiden listalla ensimmäisenä – "Nyt ollaan kovan paikan edessä"

Vain tilaajille Uutinen lakkautusuhasta sai Rauman OKL:n opiskelijat shokkiin ja kyyneliin kesken pikkujouluristeilyn: "Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan"

Vain tilaajille Rauma sorvaa tukipakettia, valmis maksamaan OKL:n säilymisestä