Ei ruotsia pakolla, lisää englantia ja vaikka espanjaa

Nykyinen hallitus on tuomassa ruotsin kielen opiskelua entistä vahvemmin koulun arkeen.  Ruotsi ei ole tärkein kieli mitä pitäisi osata.

Monilla koululaisilla ei riitä voimat ja motivaatio enää ruotsin kielen opiskeluun sillä monet aineet ovat paljon tärkeämpiä, kuten englanti jonka opiskelua voitaisiin lisätä tai muita vieraita kieliä kuten espanjaa jota puhutaan huomattavasti enemmän kuin ruotsia. Fakta on se, että ruotsia puhutaan vain Ruotsissa pääkielenä.

Täytyy muistaa Suomen ja Ruotsin yhteinen historia, mutta se on historiaa, jonka takia ei pitäisi pitää ruotsin kieltä pakollisena. Olen huolissani jos hallitus aikoo laittaa ruotsin pakolliseksi ylioppilaskirjoituksiin, mutta ongelmaan on yksi helppo ratkaisu ja se on ainoastaan poistaa pakkoruotsi.

Ruotsin opiskelu ei loppuisi varmasti Suomessa sillä monet pitävät ruotsin kielestä ja he valitsevat ruotsin valinnaisaineena ja kaikki olisivat tyytyväisiä. 

Lukiolainen