Eikö voisi tehostaa siirtämällä opetusta Turusta Raumalle?

Kirjoittajien mielestä käsityöopetuksen lopettaminen Raumalta tuntuu radikaallilta.
Kirjoittajien mielestä käsityöopetuksen lopettaminen Raumalta tuntuu radikaallilta. Kuva: Juha Sinisalo

Satakuntalaisen yliopistokoulutuksen turvaaminen on meidän asiamme. Porin yliopistokeskuksen ja Rauman OKL:n säilyttäminen Satakunnassa pitää varmistaa maakunnan, myös Keskustan, voimin.

Opettajakoulutus on Satakunnalle vetovoima ja pitovoimakysymys. Varhaiskasvatuksen, peruskoulun sekä luokanopettajien että käsityön opettajien koulutus Raumalla tukee parhaiten sitä opiskelijajoukkoa, jolla on suunnitelmia sijoittua Satakuntaan. Koulutettu opettajakunta on lastemme etu.

Opetushenkilökunnasta on pulaa ja on ristiriitaista, että säästösyistä 1 300 opettajaksi opiskelevaa siirrettäisiin Turkuun, jossa opiskelee opettajaksi tällä hetkellä 500 opiskelijaa.

Raumalla opetusta on kehitetty vuosikymmenet. Maakunnan toimijoiden rahoitusta on ohjautunut Turun Yliopiston Satakunnassa toimivien yksiköiden tieteelliseen tutkimustyöhön opetuksen ja kansainvälistymisen tueksi.

On aiheellista kysyä, eikö tehostaminen voisi toteutua siirtämällä 500 opettajaksi opiskelevaa Turusta Raumalle?

Raumalla on koulutettu teknisen työn opettajia yliopistokoulutuksena vuodesta 1970 lähtien. Runsaan 50 vuoden ajan nelivuotinen koulutus on antanut opiskelijoille valmiuksia yläkoulun käsityön opettamiseen.

Nykyään puu-, metalli-, kone- ja sähköopin opettaminen on vaihtunut käsityön opettamiseen, jossa oppisisältönä on tekstiili- ja teknisen työn yhdistetyt sisällöt. Tuntijaossa tuntimääriä on vuosien mittaan leikattu. Kovien materiaalien työstö ja käyttö opetusmateriaalina on vähentynyt oleellisesti.

Radikaalilta tuntuu koko käsityöopetuksen lopettaminen Raumalta, koska vain siellä voi opiskella käsityökasvatusta pääaineena. Rauman yksikkö on tehnyt kaiken sen kehitystyön ja panostuksen, joka näkyy kampuksen opiskeluoloissa.

Jo käsityön typistyminen oppiaineena on herättänyt kritiikkiä mm. Teollisuusliitossa ja käsityönopetuksen tutkinto-ohjelman lakkauttamiselle ei katsota olevan perusteita.

Teknisen ajattelun kehittäminen jää nyt perusopetuksessa puolitiehen. Teollisuus on huolestunut kädentaitojen katoamisesta ja toisen asteen oppilaitokset hämmästelevät perusopetuksen päättävien heikkoja käsityö- ja materiaalien käsittelytaitoja.

Käsityön opetusta tulee ennemminkin vahvistaa. Koneistunut maatalous tarvitsee mekaanikkonsa ja tavallisen ihmisen arki käsistään taitavia tekijöitä. Käsityön opetus pitäisi kuulua ”jokahenkilön” oikeuksiin, etenkin alan ammatillisiin opintoihin suuntautuville.

”Käsityön opetusta tulee ennemminkin vahvistaa.”

Keskustan Satakunnan piiri näkee, että näin merkityksellinen koulutuspoliittinen ratkaisu on myös valtakunnallinen opettajakoulutuskysymys, eikä yksin yliopiston asia. Se on koulutuspoliittinen linjakysymys.

Keskustan Satakunnan piiri edellyttää, että luokanopettaja- ja käsityönopettajakoulutusta tulee jatkaa ja kehittää Rauman kampuksella. Rauman opettajakoulutuslaitoksen tulee kehittää toimintaansa taloudellisena yksikkönä.

Valtakunnallisia käsityön oppisisältöjä muokattaessa tulee huomioida niin toisen asteen ammatillisen koulutuksen kuin teollisuuden antama palaute.

Juhani Vihervuori

rehtori, Rauman OKL:n kasvatti, Keskustan Satakunnan piiri

Satu Pietilä

puheenjohtaja, Keskustan Satakunnan piiri